Jezus – wspaniały przykład prawdziwej pokory

Wiele tysięcy lat przed tym, zanim Jezus przyszedł na ziemię, Bóg stworzył anioła zwanego Lucyferem, który był doskonały w swej mądrości i piękny. Lucyfer został wyznaczony przez Boga na przywódcę aniołów. Jednak przepełniony dumą i niezadowoleniem ze swego losu, Lucyfer zechciał jeszcze bardziej się wywyższyć (Ez. 28: 11-17, Iż. 14: 12-15). W ten właśnie sposób, sprowadził grzech na stworzenie Boże. Bóg natychmiast strącił go z niebios – i Lucyfer stał się Szatanem.
ZABRANE KRÓLESTWO

 

Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.  Mat. 21, 43

 

Słowa Jezusa przerażają. Ludzie, których uznał On za godnych Królestwa, do których wysyłał nieustannie swoje Słowo, zostają pozbawieni łaski i wszystkich przywilejów z tej łaski wypływających. „Królestwo zostanie wam zabrane” – mówi Chrystus. Cudownie obdarowani ludzie, stali się pełni pychy i buty. Wobec Darczyńcy wykazywali całkowity brak wdzięczności, a taka postawa zabiła w nich radość życia i ofiarną  miłość.Jak sięgnąć po dar małżeństwa

Biblia objawia nam małżeństwo jako piękny dar Boga dla kobiety i mężczyzny.

Zrozumienie tego faktu pozwala dostrzec mądrość Stwórcy; On pragnie użyć  związku mężczyzny i kobiety w celu ukazania nam swojej prawdziwej miłości. Po dar małżeństwa możemy sięgnąć tylko w Chrystusie! On jest jedynym pośrednikiem, jakiego Bóg ustanowił dla nas na drodze ku Swojej Chwale, i przez Niego otrzymujemy też możność dysponowania darem małżeństwa w mądrości samego Boga.

Takie małżeństwo będzie w swoim wspólnym życiu nieustannie wzrastać „z wiary w wiarę” i każdego dnia uczyć się praktycznej miłości i świętości życia.Skarby z trzech przypowieści Pana Jezusa

W trzech przypowieściach z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza widzimy obraz czterech rodzajów odstępców – zagubioną owieczkę, zagubionego młodszego syna, zagubionego starszego syna i zagubioną monetę – a także Boga Trójjedynego.

Zagubiona owca jest obrazem wierzącego, który zbłądził przypadkowo lub przez swoje niedbalstwo. Pasterz jest obrazem Jezusa, Syna Bożego. Syn marnotrawny to obraz wierzącego, który odszedł w buncie przeciwko Bogu i Kościołowi. Ojciec jest obrazem Boga Ojca. Ojciec nie szuka takiej owcy (która się zbuntowała przeciwko niemu), tak jak to uczynił w pierwszym przypadku. Czeka, aż syn najpierw upadnie do poziomu świń, a dopiero później sam do niego wróci. Starszy syn to obraz tych, którzy zgubili się w legalizmie, obłudach i dumie.