Dzień: 19 maja 2018

LEKCJA MIŁOŚCI – przyobleczeni miłością

LEKCJA MIŁOŚCI – przyobleczeni miłością

dnia 19 maja 2018

 

„A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości” (Kol. 3,14).

„Na wszystkie zaś słabości i przeciwności tylko miłość, co zespala, związuje i umacnia więź w doskonałości i pełnej dojrzałości” (Kol. 3,14- przekład autorski).

Cały trzeci rozdział Listu do Kolosan w cudowny sposób objawia nam piękno życia Kościoła Chrystusowego. To zgromadzenie świętych i wywołanych (ekklesia) z tego świata do życia i służby Bogu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Ci święci ludzie, chodzący w wolności ducha i światłości umysłu, w niebiańskich sferach szukają wszelkich odpowiedzi. Swoje myśli dedykują swojemu Bogu i Jego Słowu, i z radością wypełniają Jego wolę.