Dzień: 29 stycznia 2020

Balaam – Ostrzeżenie

Balaam – Ostrzeżenie

dnia 29 stycznia 2020

W Księdze Liczb, od 22 do 24 rozdziału czytamy historię Balaama. Fragment ten porusza wiele ważnych spraw. Po tym jak król Balak zaprosił proroka Balaama, aby ten przybył do niego i przeklął Izraela, Balaam zaczął szukać woli Bożej w tej kwestii. I Bóg wyraźnie odpowiedział Balaamowi, aby tam nie szedł. Wtedy król Balak dopowiedział, że ofiaruje mu więcej czci i wypłaci jeszcze większe wynagrodzenie, jeśli tylko przyjdzie. Na to Balaam odrzekł, że zatem znów będzie szukał woli Bożej co ma uczynić. Jaka była potrzeba szukania woli Bożej po raz drugi, kiedy Bóg, który zna koniec każdej sprawy, powiedział mu już, aby tam nie szedł? Jednak Balaam pragnął zaproponowanej mu czci i zapłaty. Biblia mówi, że Balaam “ukochał zapłatę za czyny nieprawe” (2 P 2:15).