Znalezione obrazy dla zapytania kwiatki

„Tylko dla Ciebie”

Zabierz moją pychę Ojcze

zabierz całe zło mojego serca

zanurz nie w Twoim miłosierdziu

zanurz mnie w Jezusie

Uczyń mnie drżącymi w ręku Twoim

a ze względu na miłość Twoją

pozwól przylgnąć do serca

które miłuje i ufa

Ojcze dotknij ran moich

pomaż je maścią leczącą

i utul mnie w ramionach swoich

a ból grzechu ulecz pokojem Twoim

Panie – naucz mnie jak żyć

pragnę żyć – tylko dla Ciebie


“Pięknie żyć …”

Daj mi żyć pięknie

o Boże mój

splątaną myśl uwolnij w nadziei

uczyń me serce podobne pięknością

do serca Jezusa

i daj mi żyć pięknie

W płaszczu Jego krwi pozwól

przebywać słowem i milczeniem

a rąk nóg i oczu Jego

przydaj życiu mojemu

aby żyć pięknie

i przemień mnie …

dla Ciebie

wszystko

teraz

jest

W Jezusie

chcę żyć najpiękniej


“Lekcja pokory”

Ten Twój krzyż

O jakże to celny cios

w wysiłki

mojego ciała


“Tylko wtedy”

O mój Zbawicielu

wyciągam swoje ręce

jak ślepiec szukam oparcia

i …

kolejny krok

może  być tylko krokiem wiary

tylko wtedy

stanę na twardym gruncie

tylko wtedy

wiata przerodzi się w poznanie

tylko wtedy doświadczę Ciebie

tylko wtedy

Andrzej Cyrikas