Aktualności

dnia 11 grudnia 2017

“Ja – Maria”

 

Jestem Marią

ziemską matką Twojego i Mojego Pana.

mówię do Ciebie

w słowach Ewangelii

i nie myślę o sobie więcej ponad to

co myśleć może zbawiony grzesznik.

BAŁWOCHWALCA UKRYTY

BAŁWOCHWALCA UKRYTY

dnia 9 grudnia 2017

Kim jest bałwochwalca?

Czy jest to człowiek poszukujący Boga, lecz nieświadomy Istoty i Chwały Stwórcy?

Czy może jest to zwyczajny pyszałek, przywiązany do swego bóstwa i utożsamiający to bóstwo z Wiekuistym?

Szukaj Bożej aprobaty, nie błogosławieństwa

Szukaj Bożej aprobaty, nie błogosławieństwa

dnia 6 grudnia 2017

 

Istnieją dwa rodzaje wierzących – ci, którzy szukają jedynie Bożego błogosławieństwa i ci, którzy szukają Bożej aprobaty; między nimi jest ogromna różnica. W Obj. 7: 9-14 czytamy o wielkiej rzeszy wierzących – tak licznej, że nie da się ich nawet zliczyć. Ich świadectwo to to, że zawdzięczają zbawienie swemu Bogu (w.10) oraz, że ich szaty są obmyte we krwi Baranka (werset 14); lub innymi słowy, że Bóg im pobłogosławił. Jest to dobre, bez wątpienia. Jest to jednak bardzo odmienne świadectwo w porównaniu z grupą wierzących, o których jest mowa w Obj. 14: 1-5. Czytamy tu o małej grupie ludzi, którą można policzyć. W rzeczywistości są to tylko 144000 – niewielka liczba, jeśli wziąć pod uwagę, że zostali wybrani spośród miliardów ludzi, którzy żyli na Ziemi.

dnia 4 grudnia 2017

 

PIEŚŃ MIŁOŚCI

(na motywach „Pieśni nad Pieśniami” Króla Salomona)

ROZDZIAŁ I

Język miłości

rozlewa się w czułych komplementach

Słodkie pocałunki i wonne perfumy

prowadzą do komnat miłości i radości

do stołu Króla

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz. 8

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz. 8

dnia 2 grudnia 2017

I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. (Ef. 5,18)

Wcześniej powiedzieliśmy, że wino powoduje rozpustę, a w definicji rozpusty mieści się akt pijaństwa. Teraz dowiadujemy się, że pijaństwo i rozpusta skutecznie oddzielają nas od Boga. Wielu ludzi nazbyt bezrefleksyjnie skłania się ku używaniu alkoholu. Przekonywanie, że czynią to dla znakomitych doznań smakowych, nie mieści się w biblijnej etyce. Inni przekonują, iż czynią to w celach zdrowotnych.

Prorocy Nowego i Starego Przymierza

Prorocy Nowego i Starego Przymierza

dnia 29 listopada 2017

Istnieje różnica między proroctwem starego i nowego przymierza. Zgodnie ze starym przymierzem ludzie prosili proroków o wskazówki, co robić, a prorocy kierowali nimi zgodnie z tym, co powiedział im Bóg. Było tak dlatego, że ludzie nie mieli Ducha Świętego, który by ich prowadził. Tylko prorok miał Ducha Świętego. Jednak już pod nowym przymierzem Pan mówi: “I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich” (Hbr. 8:11).

dnia 27 listopada 2017

 

MODLITWA

 

Zanurzam się w Twojej miłości

to daleko więcej niż wiedza i poznanie

Oddaję się Twojemu Duchowi

niech prowadzi mnie

w nieskończone głębokości Twojej Istoty

Pragnę nie tylko Ciebie znać

ale też doznać tego co w Tobie

niepojęte i niewyobrażalne

Dotykam Twojego serca

Twój Duch wypełnia mnie

a ja odpoczywam poza wszelkim dobrem

i poza złem

Mój Chrystusie Ty sam prowadzisz mnie

do wieczności

Andrzej Cyrikas

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz. 7

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz. 7

dnia 25 listopada 2017

 

I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. (Ef. 5,18)

Kolejny etap naszych rozważań, mających pomóc nam we właściwym zrozumieniu funkcjonowania Kościoła i małżeństwa, prowadzi nas do fragmentu Biblii, który mówi: „I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Ef. 5,18).

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym

dnia 22 listopada 2017

W Dziejach Apostolskich 1:5 znajdujemy obietnicę: “Wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.“. Kiedy Jan Chrzciciel powiedział: “Zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym“, od razu pomyśleli o ziemskim królestwie. Umysł człowieka żyjącego pod starym przymierzem zawsze jest skupiony na rzeczach ziemskich. Nawet kiedy wielu Chrześcijan mówi: “Bóg mi pobłogosławił”, zwykle mają na myśli to, że pobłogosławił im materialnie – pieniędzmi, dobrą pracą lub domem. Jest to sposób myślenia charakterystyczny dla ludzi myślących kategoriami starego przymierza. Jeżeli zauważasz, że twój sposób myślenia wygląda właśnie w taki sposób, oznacza to, że żyjesz pod starym przymierzem. Jeżeli zauważasz, że twój sposób myślenia wygląda właśnie w taki sposób, oznacza to, że jesteś Chrześcijaninem starotestamentowym.

dnia 20 listopada 2017

MĄDROŚĆ I POZNANIE

 

Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. (Kaz. Sal. 1,18)

 

Chodzenie z moim Zbawicielem, oprócz mądrości i zwycięstw, przyniosło mi wiele bólu i cierpienia. Miłość, której doświadczyłem w Nim i przez Niego, ukształtowała na nowo moje egoistycznie zorientowane serce.

Pan użył wiele nieznanych mi wcześniej środków, aby moje serce uczynić miękkim i całkowicie Mu oddanym. Bóg w swojej łasce dał mi poznać to co dotychczas było zakryte przede mną i pozostawało w cieniu jako niepoznawalne.