Aktualności

LAMENT NASZEGO BOGA

LAMENT NASZEGO BOGA

dnia 22 kwietnia 2017

„Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.”         Rzym. 3, 11-12

Jeśli Pismo Święte uznajemy za Słowo samego Boga, to powyższy fragment z Listu do Rzymian uznać należy za lament naszego Boga!

ŚWIATŁO PRAWDY

ŚWIATŁO PRAWDY

dnia 15 kwietnia 2017

“Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat” (Ew. J 1.9)      “…prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” (Ew. J 1.17B)

Każdy człowiek potrzebuje światła prawdy. Prawda pozwala nam się rozwijać  w każdej dziedzinie, a poprzez jej poznawanie stajemy się mądrymi i wolnymi istotami.

RATUNEK W NIM

RATUNEK W NIM

dnia 8 kwietnia 2017

“Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmieci” (Rz. 7,24)

Ze smutkiem spoglądam na swoje życie. Chociaż wierzę Jezusowi, ufam Jezusowi i żyję dla Jezusa, to często – zbyt często -muszę zmagać się ze słabościami, które nie ułatwiają mi społeczności ze Zbawicielem. To boli, to zawsze boli!

O MOJEJ MIŁOŚCI

O MOJEJ MIŁOŚCI

dnia 1 kwietnia 2017

“Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi” (1 Kor.13.4-7)

DWA SERCA

DWA SERCA

dnia 25 marca 2017

“A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia Jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim”. (1 Moj. 6. 5-6)

Dwa serca i dwa tak różne ośrodki decyzyjne. Dwa serca i dwie rozbieżne wole. Dwa serca i dwa odmienne światy.

ZAWRÓĆ

ZAWRÓĆ

dnia 15 marca 2017

…..Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem; a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Jr 15:19

GŁOŚMY EWANGELIĘ

GŁOŚMY EWANGELIĘ

dnia 11 marca 2017

 “I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mat. 16 15-16)

Czy rzeczywiście, my chrześcijanie, zawsze postępujemy według słów naszego Pana? Czy naśladujemy Go we wszystkim, czy jesteśmy Mu wierni, czy wypełniamy Jego przykazania, czy naprawdę jesteśmy Jego uczniami?

JEZUS PŁACZĄCY

JEZUS PŁACZĄCY

dnia 8 marca 2017

“Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!” (Mt. 23:37)

Jezus płaczący nad swoim narodem, Bóg płaczący nad swoim ludem!