Aktualności

Zwycięstwo, Porażka i Zwiedzenie

dnia 25 października 2017

W Joz. 6:2  mówi Pan do Jozuego „Oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników”. O tym właśnie musimy pamiętać kiedy walczymy przeciwko szatanowi – że został on już pokonany na krzyżu Kalwarii, „a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi” (Rz. 16:20). Pan nie powiedział Jozuemu „Oddam Jerycho w twoje ręce za kolejne 7 dni”. Nie. On powiedział „Ja już teraz oddaję ci to miasto. Idź i je weź”.

dnia 23 października 2017

WIECZORNA MODLITWA

 

Moje myśli biegną ku Tobie, mój Zbawicielu.

Patrząc na Twoje szeroko rozpostarte ramiona,

wstydzę się swoich pragnień i swojego egoizmu.

Jakże płytkie jest moje naśladowanie Ciebie!

TAJEMNY PLAN

TAJEMNY PLAN

dnia 21 października 2017

 

Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,  według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. (Ef. 3,8-12)

Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (Kol. 1,25-27)

Cztery wspaniałe prawdy z Księgi Jeremiasza

Cztery wspaniałe prawdy z Księgi Jeremiasza

dnia 18 października 2017

W Księdze Jeremiasza 3:14 Pan rzekł “zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was na Syjon”. Syjon jest tu obrazem prawdziwego Bożego Kościoła. Jedną z cech takiego Kościoła jest to, że są w nim pasterze „według Bożego serca”, karmią ludzi wiedzą na temat Pana Boga oraz zrozumieniem Jego dróg (Jer. 3:15). To, że dotarłeś do Syjonu, poznasz po tym, że w twoim kościele są tacy właśnie przywódcy. Tak samo możesz być pewien, że jeżeli w twoim kościele nie znajdujesz takich przywódców, nie odnalazłeś Syjonu. Liderzy według Bożego serca nie polegają na swojej inteligencji, ale na pasji i miłości do Bożego ludu. Nie wykorzystują ich, nie są zainteresowani ich ofiarami, ale ich codzienną relacją z  Panem Bogiem.

dnia 16 października 2017

CIERPIENIE Z POWODU WIARY

 

Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć (Flp. 1, 29)

Mój Panie, zbawiłeś mnie i oczyściłeś w swojej świętej krwi. Okazałeś mi łaskę i sprawiłeś, że “mogę w Ciebie wierzyć” i radować się twoją Obecnością.

Dzięki Tobie, moje życie jest zanurzone w błogosławieństwach. Każdego dnia pełen radości obfituję w Tobie. Odkrywam jednakże mój Zbawco, iż darowałeś mi  jeszcze jedno błogosławieństwo – mogę “dla Ciebie cierpieć”.

Niewielu z Twoich uczniów gotowych jest wielbić Ciebie takim właśnie dziełem. Po latach mojego uczniostwa  pojąłem, że cierpieć dla Ciebie to prawdziwy przywilej. Największy ból przynoszą te chwile, gdy wbrew całemu światu wiernie staję przy Tobie.

Nikt nie chce mojego oddania się Tobie. Nikt nie chce życia, które wypływa z Twojego serca. Nikt nie chce Ciebie i to boli najbardziej.

Gdy złorzeczą mi i nienawidzą mnie z Twojego powodu – odczuwam największą głębię błogosławieństwa.

Prawdziwą radość sprawiają mi kłamstwa i oszustwa przypisane mojej osobie – bo wiem, że to z Twojego powodu. Boleję nad tymi, którzy Ciebie odrzucają, ale i nad tymi, którzy Ciebie zdradzają.

Gdy widzę ich wieczność – wieczność bez Ciebie, głęboki ból przeszywa moje serce. Coraz bardziej rozumiem Twoją miłość, ale rozumiem też Twój ból, gdy ludzie nie chcą Twojego ratunku.

Zbawicielu, cierpieć dla Ciebie to radość i przywilej poznawania Twojego serca. Dziękuję, że pozwalasz mi chodzić w cierpieniu dla Ciebie.

Andrzej Cyrikas

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz. IV

dnia 14 października 2017

 

A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym (Ef. 5,3).

Kolejnym problemem, na który zwraca nam uwagę apostoł Paweł, jest integralnie związana ze starą naturą człowieka – chciwość. Kościół Jezusa Chrystusa oczyszczony krwią swego Zbawiciela, oddany całkowicie Bogu i szukający nieustannie jego woli, jest w Chrystusie uwolniony od niewoli zachłanności. Chciwość bowiem, obecna w życiu Kościoła, uniemożliwiałaby stworzenie prawdziwej wspólnoty wierzących.

Analogicznie, nieokiełznana chciwość w życiu małżonków, niszczy małżeństwo, uniemożliwiając jego pełne miłości i szczęścia przeżywanie.

Posłuszeństwo, miłość i pokora Chrystusa.

Posłuszeństwo, miłość i pokora Chrystusa.

dnia 11 października 2017

W 2 wersecie 4 rozdziału 1 Listu Jana czytamy o jednej z najwspanialszych prawd znajdujących się w tymże Liście: „Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.”  Trzema wspaniałymi tematami poruszonymi w 1 Liście Jana są: posłuszeństwo Bożym rozkazom, miłowanie bliźniego oraz wyznawanie, że Jezus przyszedł na ziemię w ciele.

Należy pamiętać, że Jan obserwował rozwój kościoła przez 65 lat. I to, co teraz próbuje nam przekazać to to, że jeżeli chcemy budować kościół w sposób, w jaki Bóg go zaplanował, musimy zwrócić uwagę na te 3 rzeczy: posłuszeństwo Bożym rozkazom, miłość względem bliźniego oraz pokora Jezusa Chrystusa. Czy w twoim kościele zwraca się uwagę na te 3 rzeczy? Jeżeli nie, nie będzie on budowany jako Ciało Chrystusa.

dnia 9 października 2017

KTO TRWA W SŁOWIE

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. (2J. 1,9)

 

Mój drogi Zbawicielu.

Powiedziałeś, że tylko w Twoim Słowie jest pełnia życia.

Chcę tej pełni!

Chcę życia, które właśnie Ty przynosisz i wlewasz obficie do mojego serca.

Powiedziałeś Zbawco, że kto karmi się Twoim Słowem ma Ojca i ma Syna.

Nie chcę uronić nawet kropli tej żywej wody Twojego Słowa i chcę bezpiecznie w nim przebywać. Chcę Ciebie i chcę Wiecznego Ojca!

Daj mi mądrość abym rozumiał to Słowo i daj mi pokorę abym nie szukał poza nim pozoru życia. Obdarz mnie gorącym pragnieniem Twojej miłości abym w niej żył, był i potrafił ją przelewać w umarłe ludzkie serca.

Naucz mnie kochać Twoje Słowo aby stało się słodyczą i pocieszeniem na każdy dzień.

Spraw też mój Panie, abym był jak światłość w ciemnościach tego świata i jak sól, która bezpiecznie przechowa i doda smaku Twojemu Słowu.

Boże mój przez to Słowo i miłosierdzie okaż łaskę i wylej zbawienie na mój naród.

Amen

Andrzej Cyrikas

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz.III

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz.III

dnia 7 października 2017

 

Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. (Ef. 5, 21)

Kolejne dwa wersety Listu (Ef. 5, 3-5)  apostoł poświęca pewnym praktycznym aspektom życia Kościoła, a co za tym idzie, także każdego małżeństwa. Pisze apostoł do Kościoła w Efezie o rozpuście i nieczystości oraz o bezwstydnym postępowaniu i niewłaściwym używaniu języka. Pośród ludzi te wierzących problemy, jak czytamy, “nie powinny nawet zaistnieć”. Nie przystają bowiem świętym zachowania nielicujące z ich pozycją w Chrystusie.

Słowo Boże zapewnia też nas, że ci, którzy mieliby tak postępować, na pewno nie wejdą do Królestwa Bożego. Tacy ludzie nie  mają również żadnego w nim udziału.

Przygotowanie nowego pokolenia pasterzy i liderów

Przygotowanie nowego pokolenia pasterzy i liderów

dnia 4 października 2017

Pragnieniem Pawła było, żeby przed tym jak opuści ziemię, przygotować nowe pokolenie liderów do bycia dobrymi pasterzami Bożego ludu. Wskazał swoje własne życie. Paweł zawsze jako przykład stawiał swoje własne życie. Kiedy przemawiał do starszych z Efezu nie mówił „Pamiętajcie wszystkie moje kazania, które wam wygłosiłem”, a raczej „Pamiętajcie sposób, w jaki żyłem z wami” (Dz. 20:19, 33-35).  To samo mówi do Tymoteusza „Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy” ( 2 Tym. 1:3). Paweł nie był doskonały, ale tak jak tylko potrafił, żył porządnym życiem przed Bożym obliczem.