Aktualności

Różnica pomiędzy starą naturą, a cielesnością.

Różnica pomiędzy starą naturą, a cielesnością.

dnia 31 maja 2017

Kraina Kanaan, w Księdze Jozuego, nie jest obrazem nieba (jak to niektórzy wierzący śpiewają w swych pieśniach), ponieważ w niebie nie ma żadnych gigantów, których należy zabijać! Kanaan jest właściwie opisem, pełnego Ducha życia zwycięstwa, gdzie giganci grzechu – pożądliwości naszego ciała – są ukrzyżowani. Wszyscy giganci nie są jednak zabijani w jednej chwili. Są oni zabijani jeden po drugim.

MĄŻ JEST GŁOWĄ ŻONY

MĄŻ JEST GŁOWĄ ŻONY

dnia 27 maja 2017

Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, (Ef. 5, 23-25)

 W dzisiejszym sfeminizowanym świecie prawda o tym, że “mąż jest głową żony” wydaje się być zapomnianą. W wielu środowiskach uprawiających społeczny progresizm, ta prawda zostałaby dzisiaj określona mianem wstecznictwa i przyjęta z nieukrywaną nienawiścią. Duch feminizmu krąży bowiem dzisiaj pośród społeczeństw i zbiera przeklęte żniwo w postaci rozbitych małżeństw i zniszczonych rodzin. Tak upada nasza postchrześcijańska cywilizacja.

Cechy bogobojnej żony

Cechy bogobojnej żony

dnia 24 maja 2017

Kiedy Bóg stworzył Ewę, miał w zamyśle, by była odpowiednią pomocą dla mężczyzny (I Księga Mojżeszowa 2:18). Chwała tej służby jest widoczna kiedy zwrócimy uwagę na słowo „Pomocnik”, które Jezus użył w odniesieniu do Ducha Świętego (Jana 14:16)! Tak jak Duch Święty, niewidzialnie i bezgłośnie a jednak z mocą pomaga wierzącemu, tak samo również kobieta została stworzona by pomagać mężczyźnie. Służba Ducha Świętego odbywa się „ poza sceną’’. Taka również powinna być służba kobiety.

LUDZIE BEZ BIBLII

dnia 20 maja 2017

“Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi”. (Rz. 1, 18-22)

Bądź namaszczony Duchem Świętym oraz mocą.

Bądź namaszczony Duchem Świętym oraz mocą.

dnia 17 maja 2017

W 2 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy, że gdy 120 ludzi czekało na Ducha Świętego, nie wiedzieli, jak długo będą musieli czekać, ponieważ Pan Jezus im nigdy tego nie powiedział. Jeżeli wiedzieliby, że to będzie trwało tylko 10 dni, byłoby łatwiej im czekać. Kiedy Bóg stawia nas w okresie oczekiwania, zazwyczaj nie mówi nam, jak długo będziemy musieli czekać na odpowiedź. Bóg chce, abyśmy żyli z wiary, ponieważ jest to jedyny sposób, aby wzrastać duchowo – a czekanie jest jedną z dróg, którą nasza wiara jest umacniania. Jeżeli wiedzielibyśmy, jak długo musimy czekać, wiara nie byłaby tam potrzebna. I dopiero, kiedy patrzymy wstecz, możemy powiedzieć: „Musiałem czekać na to trzy dni (lub trzy lata)”.

ŚWIATŁO EWANGELII

ŚWIATŁO EWANGELII

dnia 13 maja 2017

„Lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność” (Mat. 4,16)

Ewangelia wyprowadza nas z niewoli religii do cudownej wolności dzieci Bożych.

Szlachetna postawa Jonatana i Dawida

Szlachetna postawa Jonatana i Dawida

dnia 10 maja 2017

W 18. rozdziale 1 Księgi Samuela czytamy o szlachetnym postępowaniu Jonatana, syna Saula, względem Dawida. Jonatan niewątpliwie był starszy od Dawida, był również dziedzicem tronu. Duża popularność Dawida w Izraelu powinna u Jonatana powodować nienawiść, a co się z tym wiąże, Jonatan byłby zagrożeniem dla Dawida. Jednak zamiast tego widzimy u niego doskonałą miłość i szacunek w sercu względem Dawida.

ODRZUĆCIE KŁAMSTWO

ODRZUĆCIE KŁAMSTWO

dnia 6 maja 2017

Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. (Ef. 4, 25) Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. (Kol. 3, 9)

Człowiek nie będący uczniem Chrystusa, w swoim codziennym życiu, skazany jest na uprawianie kłamstwa. Kłamstwo to owoc strachu i przerażenia. Pojawiło się po raz pierwszy w ogrodzie Eden, gdzie zarówno Adam, jak i Ewa, nie byli gotowi przyjąć odpowiedzialności za przestępstwo dokonane przeciwko woli Boga.

Twój język jest odzwierciedleniem twojej duchowości.

dnia 3 maja 2017

 

3  rozdział Listu św. Jakuba jest rozdziałem w Biblii mówiącym o używaniu swojego języka. Księga Przysłów również mówi wiele o mądrości w wypowiadanych przez nas słowach.

W dniu Pięćdziesiątnicy języki jakby z ognia spoczęły na ludziach. Niestety, w Chrześcijaństwie problem niedbałości w mowie nie jest w wystarczający sposób podkreślany. Jeżeli poważnie traktujesz służbę Bogu, poważnie musisz też potraktować kontrolę nad swoim językiem. Niepowodzenie w tym aspekcie jest jednym z głównych powodów, dla których kaznodzieje podczas nauczania nie mówią z Boga, a z siebie. Jeżeli chcesz być głosicielem Słowa Bożego, przede wszystkim musisz „spośród cennych słów  usunąć wszelkie zbędne słowa”  w twoich codziennych rozmowach (Jer. 15, 19). Jeżeli w swoich zwyczajnych rozmowach wypowiadasz zbędne słowa, nie możesz oczekiwać, że Bóg będzie przez ciebie przemawiał, kiedy staniesz za kazalnicą. Drugim powodem jest niewierność w sprawach finansowych. Bóg nie da prawdziwego bogactwa Swego Słowa kaznodziejom, którzy nie są wierni w finansach (Łuk. 16, 11).

UPAMIĘTANIE – DROGA DO ZWYCIĘSTWA.

dnia 29 kwietnia 2017

A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (Dz. 2, 37-38)

Upamiętanie, pokuta – to pojęcia które dzisiaj nie funkcjonują w codziennym życiu szeroko pojętego Kościoła.