Aktualności

Tych dwoje będzie jednym ciałem cz. 5

Tych dwoje będzie jednym ciałem cz. 5

dnia 4 listopada 2017

 

Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. (Ef. 5, 4)

Kolejną sferą życia Kościoła, jak i małżeństwa, na którą zwraca nam uwagę Słowo Boże, jest sfera werbalnej komunikacji. Właściwe używanie języka wprowadza w społeczności atmosferę miłości i pokoju. Apostoł Paweł w Liście do Efezjan (Ef. 5, 4) zapisał następujące słowa: „Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie”. Myśl Pawła jest następująca – co siejesz własnym językiem, to nie tylko zbierzesz jako plon, ale pozostawisz w ludzkich sercach jako truciznę.

Chwała Pana Jezusa ukazana w Księdze Izajasza

Chwała Pana Jezusa ukazana w Księdze Izajasza

dnia 1 listopada 2017

Księga Izajasza 42:1 mówi o Jezusie jako o Słudze Jahwe, który jest namaszczony Duchem Świętym. „Oto sługa mój, którego popieram”. Prawdziwy Boży sługa jest wspierany przez Boga, a nie pieniądze lub różne organizacje. To Bóg jest tym, który powinien nas zawsze wspierać. Ludzie mogą nas obdarowywać różnymi prezentami, ale nam nie wolno polegać, ani na ludziach, ani na pieniądzach. Słowo „poparcie” odnosi się do tego, od czego my jesteśmy zależni. Musimy być zależni jedynie od Boga. Dopiero w momencie naszej bezsilności, Bóg obdarowuje nas  Swym Duchem Świętym.

dnia 30 października 2017

Z POWODU CHRYSTUSA

 

Co było mi zyskiem, to uznałem z powodu Chrystusa za stratę. (Flp. 3,7)

Apostoł Paweł, poznając Chrystusa, otrzymał łaskę wejrzenia w „prawdzie” w „myśli i zamiary” własnego serca. To doświadczenie głęboko wstrząsnęło jego życiem. Rozpoczął się proces przebudowy priorytetów definiujących jego dotychczasowe zamierzenia. Żywa Ewangelia pozwoliła mu „nauczyć się Chrystusa” (Ef. 4,20). Dlatego mógł on napisać: „Co było mi zyskiem, to uznałem z powodu Chrystusa za stratę”.

POZNANIE BOŻEJ TAJEMNICY

POZNANIE BOŻEJ TAJEMNICY

dnia 28 października 2017

 

Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. (Kol. 2,2-3)

Bóg zachęca nas, nasze serce i naszego ducha, abyśmy zdążali do poznania „tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa” (Kol. 2,2). W nim bowiem, w Chrystusie, mamy „bogactwo pełni zrozumienia”, co pozwala, zarówno w odniesieniu do własnego życia, jak i otaczającej nas rzeczywistości, zobaczyć wszystko w światłości Bożego Syna. Nasze życie i otaczający nas świat, widziany przez Słowo Boże, nabiera barw i odcieni, które pozwalają zobaczyć Prawdę.

Zwycięstwo, Porażka i Zwiedzenie

dnia 25 października 2017

W Joz. 6:2  mówi Pan do Jozuego „Oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników”. O tym właśnie musimy pamiętać kiedy walczymy przeciwko szatanowi – że został on już pokonany na krzyżu Kalwarii, „a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi” (Rz. 16:20). Pan nie powiedział Jozuemu „Oddam Jerycho w twoje ręce za kolejne 7 dni”. Nie. On powiedział „Ja już teraz oddaję ci to miasto. Idź i je weź”.

dnia 23 października 2017

WIECZORNA MODLITWA

 

Moje myśli biegną ku Tobie, mój Zbawicielu.

Patrząc na Twoje szeroko rozpostarte ramiona,

wstydzę się swoich pragnień i swojego egoizmu.

Jakże płytkie jest moje naśladowanie Ciebie!

TAJEMNY PLAN

TAJEMNY PLAN

dnia 21 października 2017

 

Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,  według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. (Ef. 3,8-12)

Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (Kol. 1,25-27)

Cztery wspaniałe prawdy z Księgi Jeremiasza

Cztery wspaniałe prawdy z Księgi Jeremiasza

dnia 18 października 2017

W Księdze Jeremiasza 3:14 Pan rzekł “zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was na Syjon”. Syjon jest tu obrazem prawdziwego Bożego Kościoła. Jedną z cech takiego Kościoła jest to, że są w nim pasterze „według Bożego serca”, karmią ludzi wiedzą na temat Pana Boga oraz zrozumieniem Jego dróg (Jer. 3:15). To, że dotarłeś do Syjonu, poznasz po tym, że w twoim kościele są tacy właśnie przywódcy. Tak samo możesz być pewien, że jeżeli w twoim kościele nie znajdujesz takich przywódców, nie odnalazłeś Syjonu. Liderzy według Bożego serca nie polegają na swojej inteligencji, ale na pasji i miłości do Bożego ludu. Nie wykorzystują ich, nie są zainteresowani ich ofiarami, ale ich codzienną relacją z  Panem Bogiem.

dnia 16 października 2017

CIERPIENIE Z POWODU WIARY

 

Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć (Flp. 1, 29)

Mój Panie, zbawiłeś mnie i oczyściłeś w swojej świętej krwi. Okazałeś mi łaskę i sprawiłeś, że “mogę w Ciebie wierzyć” i radować się twoją Obecnością.

Dzięki Tobie, moje życie jest zanurzone w błogosławieństwach. Każdego dnia pełen radości obfituję w Tobie. Odkrywam jednakże mój Zbawco, iż darowałeś mi  jeszcze jedno błogosławieństwo – mogę “dla Ciebie cierpieć”.

Niewielu z Twoich uczniów gotowych jest wielbić Ciebie takim właśnie dziełem. Po latach mojego uczniostwa  pojąłem, że cierpieć dla Ciebie to prawdziwy przywilej. Największy ból przynoszą te chwile, gdy wbrew całemu światu wiernie staję przy Tobie.

Nikt nie chce mojego oddania się Tobie. Nikt nie chce życia, które wypływa z Twojego serca. Nikt nie chce Ciebie i to boli najbardziej.

Gdy złorzeczą mi i nienawidzą mnie z Twojego powodu – odczuwam największą głębię błogosławieństwa.

Prawdziwą radość sprawiają mi kłamstwa i oszustwa przypisane mojej osobie – bo wiem, że to z Twojego powodu. Boleję nad tymi, którzy Ciebie odrzucają, ale i nad tymi, którzy Ciebie zdradzają.

Gdy widzę ich wieczność – wieczność bez Ciebie, głęboki ból przeszywa moje serce. Coraz bardziej rozumiem Twoją miłość, ale rozumiem też Twój ból, gdy ludzie nie chcą Twojego ratunku.

Zbawicielu, cierpieć dla Ciebie to radość i przywilej poznawania Twojego serca. Dziękuję, że pozwalasz mi chodzić w cierpieniu dla Ciebie.

Andrzej Cyrikas

TYCH DWOJE BĘDZIE JEDNYM CIAŁEM cz. IV

dnia 14 października 2017

 

A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym (Ef. 5,3).

Kolejnym problemem, na który zwraca nam uwagę apostoł Paweł, jest integralnie związana ze starą naturą człowieka – chciwość. Kościół Jezusa Chrystusa oczyszczony krwią swego Zbawiciela, oddany całkowicie Bogu i szukający nieustannie jego woli, jest w Chrystusie uwolniony od niewoli zachłanności. Chciwość bowiem, obecna w życiu Kościoła, uniemożliwiałaby stworzenie prawdziwej wspólnoty wierzących.

Analogicznie, nieokiełznana chciwość w życiu małżonków, niszczy małżeństwo, uniemożliwiając jego pełne miłości i szczęścia przeżywanie.