Aktualności

dnia 11 września 2017

 

MODLITWA PROŚBY

 

 

Uczyń mnie błogosławieństwem dla Twoich Świętych, a dla nieprzyjaciół Twoich uczyń mnie zwiastunem śmierci.

Do tych będących w śmierci poślij mnie ze Słowem Życia, a do zanurzonych w ciemności pozwól mi zanieść światło Twej miłości.

Daj moc – niech otworzą się oczy ślepych, a chorych postaw w zdrowiu przed Obliczem Twoim.

Namaść mój język i rozpal moje usta ogniem Twojej Chwały, i uczyń mnie narzędziem Twojego Miłosierdzia.

Poślij mnie, a moje słowa poślij jak pociski – niech pokonają grzech, by przyszło Twoje święte życie.

Andrzej Cyrikas

DUCH ZAŚLEPIENIA cz. III

DUCH ZAŚLEPIENIA cz. III

dnia 9 września 2017

“W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor. 4, 4)

“To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością” (Ef. 4, 17-19).

W Drugim Liście do Koryntian, rozdziale czwartym i czwartym wersecie Apostoł Paweł, w odniesieniu do ludzi nieznających Boga, pisze o ich zaślepionym umyśle (2 Kor. 4, 4). Podobny problem podejmuje w Liście do Efezjan (Ef. 4, 17-19) wykazując, iż ludzi nieznających Boga i niewierzących w Niego charakteryzuje umysł pełen próżności, przyćmienia i nieświadomości duchowej.

Łagodność i dobroć Jezusa

Łagodność i dobroć Jezusa

dnia 6 września 2017

Jedną z cech miłości jest łagodność. Jezus ze wszystkimi ludźmi obchodził się w delikatny sposób, a w szczególności z tymi, którzy zostali sponiewierani przez życie. Jezus w szczególny sposób kochał tych, którzy pogrążyli się głęboko w grzechu. Przyszedł, aby pomóc takim ludziom, ponieważ przez wszystkich innych zostali oni już odrzuceni. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie, złoczyńca na krzyżu, odrzuceni przestępcy; Jezus poszedł, aby ich podnieść i zachęcić. Ujrzał również dobre rzeczy w tych słabych, grzesznych ludziach i każdemu z nich życzył jak najlepiej. Jezus był takim typem człowieka, z którym każdy pragnął spędzać czas, ponieważ był wyrozumiały, serdeczny i łagodny. Kim byli ludzie, którzy unikali Jezusa? Ci, którzy byli dumni, hipokryci, jak również ci, którzy mieli jakiś utajniony grzech, o który bali się, że Jezus go ujawni.

dnia 4 września 2017

NOCE WE ŁZACH

 

 

 

Ach! Jak samotne leży miasto, niegdyś tak ludne! Stało się jak wdowa, niegdyś wielkie wśród narodów. Władczyni krain odrabia pańszczyznę. Płacze gorzko po nocy, a jej łzy spływają po licach. Nikt jej nie pociesza spośród wszystkich jej kochanków, wszyscy jej przyjaciele ją zdradzili, stali się jej wrogami. Na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku. (Tr. Jer. 1, 1-3)

Jerozolima stała pusta. Grzech Izraela sprowadził na to święte miasto sąd i zniszczenie. Wszędzie zgliszcza i przejmująca aż do bólu cisza. Tam, gdzie jeszcze niedawno kwitło życie, panowała już tylko śmierć.

DUCH ZAŚLEPIENIA cz. II

DUCH ZAŚLEPIENIA cz. II

dnia 2 września 2017

Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. (1J. 2,11)

Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. (J. 12,40)

O innym rodzaju zaślepienia wspomina apostoł Jan w swoim Pierwszym Liście (1J. 2,11). Pisze apostoł: „Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy”.

dnia 28 sierpnia 2017

MODLITWA

 

Panie proszę namaść mnie

pragnę Twoim Świętym służyć najlepiej

jak potrafię w Tobie.

Proszę obdarz mnie mądrością

DUCH ZAŚLEPIENIA cz. I

DUCH ZAŚLEPIENIA cz. I

dnia 26 sierpnia 2017

Zaślepisz ich serce; niech twoja klątwa spadnie na nich! (Tr. Jer. 3,65)

Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. (J. 12,40)

Słowo Boże wspomina o dwóch rodzajach zaślepienia, które może dotknąć ludzi deklarujących publicznie swoją wiarę w Boga.

Przezwyciężanie ducha kłamstwa.

Przezwyciężanie ducha kłamstwa.

dnia 23 sierpnia 2017

Jezus rzekł w Ewangelii Jana 8:44 „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy.” 

To jest jedna z cech szatana: nie ma w nim prawdy i w prawdzie nie wytrwał. Następnie Jezus kontynuuje „Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”.

dnia 21 sierpnia 2017

CHODZĄCY Z BOGIEM

 

 

 

24.Henoch chodził z Bogiem ,a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. (1Moj. 5, 24)

Jak wspaniałe musiało być życie Henocha. W jakiej bliskości Bożego oblicza nieustannie pozostawał ten człowiek.

Każdego dnia i w każdej chwili swojego życia rozkoszował się Obecnością swojego Pana i cieszył się jego miłością.

Słowo Boże mówi, że ten Boży sługa miał żonę i wiele dzieci, ale jego rodzina nie stanowiła żadnej przeszkody w bliskiej społeczności z Wiekuistym.

Jego syn, Metuszelach, cieszył się najdłuższym życiem z pośród wszystkich wymienionych w Biblii patryjarchów.

On musiał mieć coś z ducha swojego ojca Henocha!

Niewiele wiemy o Henochu, tym niezwykłym człowieku Boga.

Wiemy, że chodził z Bogiem, a potem go już nie było, gdyż Bóg go zabrał.

 

Mój Boże – Ty nie chciałeś ani na chwilę rozstać się ze swoim przyjacielem. Jakże wspaniałe świadectwo wystawia to temu człowiekowi.

Chciałbym z Tobą chodzić tak jak chodził ten święty.

Chciałbym Cię tak jak on kochać i tak jak on pragnął bym być Twoim przyjacielem.

Znasz mnie mój Boże i wiesz więcej o tajnikach mojej duszy niż ktokolwiek – nawet ja sam!

Czy znajdujesz tam, głęboko w mojej duszy prawdziwą miłość do Ciebie i uwielbienie dla Twojego Syna?

Czy widzisz we mnie swojego przyjaciela?

Czy pozwolisz mi chodzić z Sobą nieustannie i doświadczać Twojej Świętej obecności?

Ojcze – potrzebuję Ciebie bardziej niż wody i powietrza, pragnę karmić się Tobą w każdej chwili aż do dnia, gdy zabierzesz mnie na wieczność przed Swój tron.

Andrzej Cyrikas