Aktualności

Boże namaszczenie ceń sobie bardziej niż cokolwiek innego

Boże namaszczenie ceń sobie bardziej niż cokolwiek innego

dnia 11 kwietnia 2018

 

Elizeusz pragnął namaszczenia, które posiadał Eliasz, pożądał go bardziej niż cokolwiek innego na świecie. W 2 Księdze Królewskiej 2:1-10 czytamy o tym, jak Eliasz testował Elizeusza w tej kwestii. Najpierw powiedział Elizeuszowi, aby pozostał w Gilgal, podczas gdy on sam będzie kontynuował podróż. Elizeusz jednak nie chciał opuścić Eliasza. Eliasz przeprowadził zatem Elizeusza przez kolejne 15 mil na zachód do Betel, a następnie 12 mil z powrotem do Jerycha i na koniec 5 mil na wschód do Jordanu, testując wytrwałość i gorliwość Elizeusza na każdym etapie drogi.

W końcu Eliasz zapytał Elizeusza, czy jest jakaś rzecz, o którą chciałby go poprosić, zanim odejdzie. A Elizeusz odpowiedział: Chcę tylko jednego. Z tego powodu cały czas podążam za tobą. Dlatego nie zostawiłem cię, nawet gdy próbowałeś mnie oddalić. Chcę dwóch części twego ducha. Elizeusz całym swoim sercem pragnął namaszczenia i nie zadowoliłby się niczym mniejszym. Dostał więc to, o co prosił.

Wierzę, że Bóg często nas prowadzi, tak jak Eliasz prowadził Elizeusza, aby nas wypróbować, aby przekonać się, czy zadowolimy się czymś mniejszym niż pełne namaszczenie Jego Świętym Duchem. Jeśli zadowolimy się czymś mniejszym,  dostaniemy tylko tyle. Bóg, zadowolonego z siebie wierzącego, który uważa, że bez pełnego namaszczenia również może sobie świetnie radzić, nie obdarza pełnym namaszczeniem.

Ale jeśli zdamy sobie sprawę, że jest to jedyna rzecz, której potrzebujemy ponad wszystko, jeżeli tak jak Elizeusz, jesteśmy gotowi iść naprzód, dopóki jej nie otrzymamy, jeśli tak jak Jakub w Peniel, możemy wyznać w szczerości: “Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz.” (1 Mojż. 32:26), jeśli naprawdę pragniemy i pożądamy mocy Ducha Świętego, mocy zmartwychwstania, wtedy ją otrzymamy. Wtedy prawdziwie będziemy Izraelem, chodząc w mocy z Bogiem i z ludźmi.

Bóg często dopuszcza niepowodzenia i frustracje w naszym życiu, aby pokazać nam, jak bardzo potrzebujemy Jego namaszczenia. On stara się uświadomić nam, że pomimo bycia ewangelicznymi w doktrynie i bycia zamieszkałymi przez Ducha Świętego, musimy jeszcze poznać Ducha Bożego, który spoczywa na nas w mocy.Nie jest łatwo posiadać namaszczenie. Kiedy Eliasz usłyszał prośbę Elizeusza, nie powiedział mu: “Och, jest to bardzo prosta rzecz, o którą prosisz, wystarczy, że tu klękniesz, ja położę swoje ręce na twojej głowie, a wtedy dostaniesz to, o co prosisz”. Eliasz odpowiedział Elizeuszowi: “Prosisz o coś trudnego”.

Tak, to jest trudne. Musimy za to zapłacić. W zamian za pełne namaszczenie Duchem Świętym musimy być gotowi porzucić wszystko co mamy. Namaszczenia musimy pragnąć bardziej niż czegokolwiek innego na świecie – bardziej niż pieniędzy, wygody i przyjemności, bardziej niż sławy i popularności, a nawet sukcesu w działalności chrześcijańskiej. Tak, jest to naprawdę trudne. Ale właśnie to oznacza – pragnąć.

Kiedy osiągniemy ten etap, możemy iść do Jezusa i pić, i jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z naszego wnętrza, w wielu kierunkach, niosąc życie, gdziekolwiek popłyną (J 7:37-39, Ez. 47: 8). Jeśli otrzymaliśmy namaszczenie, musimy być ostrożni, aby za wszelką cenę go nie utracić. Możemy je mieć, ale potem możemy je stracić, jeśli nie będziemy ostrożni.

Pozwólmy sobie na nieuprzejmą krytykę, niedbałą rozmowę albo nieczyste myśli, bądź przepełnijmy dumą lub urazą nasze serca, a namaszczenie zniknie. Apostoł Paweł powiedział w 1 Liście do Koryntian 9:27, że członki swego ciała utrzymuje w surowej dyscyplinie, aby przypadkiem zwiastując innym, sam nie był odrzucony. Sądzę, że odniósł się tutaj do możliwości utraty, nie swego zbawienia, ale namaszczenia.

Nigdy nie przestanę się dziwić, jak taki potężny apostoł jak Paweł, który założył wiele kościołów, uczynił wiele cudów, i który w tak potężny sposób był wykorzystywany przez Boga, również mógłby znaleźć się w niebezpieczeństwie utraty namaszczenia, jeśli tylko byłby nieostrożny; w takim razie gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Potrzebujemy nieustannie się modlić: “Panie, wszystko inne mogę stracić w życiu, ale nigdy nie pozwól mi stracić Twego namaszczenia”

Zac Poonen