OTO KOŚCIÓŁ

„I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny” (Mat. 19,29)

Nie ma prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, bez prawdziwej i widocznej zmiany ludzkiego życia. Bez tej radykalnej zmiany życia poszczególnych osób, nie może istnieć święty i radykalnie odmienny w swym życiu, od życia tego świata, Kościół Jezusa Chrystusa!

Ten cud wspólnego niebiańskiego życia pośród ciemności tego świata, jest światłem i solą, które świadczą o Bożej, niczym nieograniczonej miłości.

Kiedy patrzymy na Chrystusowy kościół, widzimy w wierzących jedno serce i jednego ducha. Ten kościół nie ma potrzeby wołania do Boga o jedność – on żyje w Chrystusowej miłości i jedności.


MARTWA RELIGIA

Deficyt żywej wiary

wydaje na świat martwą religię

no cóż

czyżby rzeczywiście tylko

koincydencja


ŻYCIE WEDŁUG DUCHA

Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. (Rz. 8,5)

Czy jestem oddany Chrystusowi?

Czy moje życie, wyzwolone od grzechu i oddane na służbę mojemu Bogu, przynosi mi radość w poświęceniu się dla Zbawiciela?

To ważne pytania, bowiem odpowiedź, której udzielę, pozwoli mi poznać moje miejsce w relacji z Bogiem.

Jeśli jestem człowiekiem pełnym Ducha Świętego, zakorzenionym myślą w Bożym Słowie, to spoglądam z miłością na otaczający mnie świat i ludzi, którzy często w zagubieniu nie potrafią odnaleźć drogi do Ojca.


NIEZMIENNE SŁOWO BOŻE

Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich (Ps. 119,47-48).

Boże Objawienie wyznacza treść i powód, dla którego Kościół przez służbę nauczania, podejmuje się przedstawienia objawionych prawd tym, których Bóg w Chrystusie wybrał, aby zbawić ich i uczynić dziedzicami swojego Królestwa.


POZNAJĘ TWOJĄ MIŁOŚĆ

Przez krzyż poznaję Twoją miłość

i w krzyżu

objawiasz mi piękno Swego serca

brak już słów

więc cisza przemawia w zachwycie

a kraj milczenia

rodzi się u moich kolan


MISTERIUM ŻYCIA – list do dawnych przyjaciół.

 

Spotkanie z Chrystusem było poznaniem prawdziwej Miłości.

Wszystkie moje miłości, wszystkie zachwyty i uniesienia, poznając Miłość krzyża odeszły zawstydzone.

Doświadczanie Zbawiciela, to doświadczanie własnej śmierci i mocy Jego zmartwychwstania. To misterium, którym Bóg ukoronował moje nowe życie.

Żyję tym misterium i każdego dnia na nowo Go poznając, uczę się nieustannie rezygnować z siebie. Dawne moje życie rozsypało się nie pozostawiając żadnych śladów, i tak droga powrotu została zapomniana.


TYLKO W CHRYSTUSIE

Tylko w Chrystusie

w Jego Boskości

i w Jego Człowieczeństwie

nie ma już słów

a milczenie nie jest obleczone ciszą

w Nim stało się

co stać nie mogłoby się nigdy


UCZ MNIE BLISKOŚCI

Ucz mnie bliskości

całym sobą dziś pragnę Ciebie

okaż mi łaskę

a położę się miłością u stóp Twoich

mój Boże

chcę słyszeć Twój głos

chcę rozkoszować się ciszą

i milczeniem


WONNOŚĆ CHRYSTUSOWA

Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni; dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? (2Kor. 2,15-16)

 

Jaki duchowy zapach towarzyszy mi każdego dnia?

Jeśli Zbawiciel ucztuje nieustannie w moim sercu, winien to być zapach nadziei i miłości. To woń Chrystusa powinna poprzedzać moje myśli, rozmowy i dzieła moich rąk. Ten szczególny zapach Jezusa ujawnia kim naprawdę jestem i do kogo należę.


NASTANIE PORANEK

Lite drewno

i nieokiełznana brutalność żołdaków

to zwyczajne narzędzie śmierci

w służbie światłego imperium

Oto Człowiek

przyschła i żywa zarazem krew