LEKCJA ODRODZONEGO ŻYCIA – SŁABOŚĆ CIAŁA

Andrzej Cyrikas

Głoszący: Andrzej Cyrikas

Pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej