LEKCJA POGARDY cz.2 “Umiłowanie świata”

Andrzej Cyrikas

Głoszący: Andrzej Cyrikas

Pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej