Aktualności

Nauki, które budują czyste świadectwo

Nauki, które budują czyste świadectwo

dnia 18 marca 2020

Jezus nakazał nam, abyśmy wszystkich czynili uczniami, a nie jedynie nawróconymi. Zatem, aby zachować czyste świadectwo, musimy przede wszystkim w jasny sposób objaśniać warunki bycia uczniem, wszystkim tym, którzy pragną stać się częścią naszego kościoła, a także o tym jak uczniostwo powinno wpływać na nasze życie osobiste, na życie naszej rodziny i kościoła.

Należy rozpocząć od nauczania z Ewangelii Łukasza 14:26 -33, w którym Jezus podał trzy podstawowe warunki bycia Jego uczniem:

1. Musimy kochać Jezusa mocniej, niż jakiegokolwiek członka naszej rodziny (Łk. 14:26). Żaden z nich nie może nam przeszkadzać w tym, co Pan chce, abyśmy czynili.

2. Musimy kochać Jezusa mocniej, niż samych siebie (Łk. 14:27). Musimy zapierać się samych siebie, brać swój krzyż na siebie codziennie, wiele razy dziennie ( Łk. 9:23 ), kiedy tylko jesteśmy kuszeni.

3. Musimy kochać Jezusa mocniej, niż wszystkie nasze ziemskie majętności (Łk. 14:33). Bóg pozwala nam posiadać wiele ziemskich dóbr. Jednak nie wolno nam być zaborczym wobec żadnego z nich. Wszystko to musi być trzymane na otwartej dłoni – jako Boża własność.

Po drugie, musimy obszernie i jasno wyjaśnić wszystko, czego nauczał i przed czym przestrzegał Jezus w kazaniu na górze (Mt. 5,6 i 7). Jezus podsumował to kazanie trzema ilustracjami:

a) Jego nauki w tym kazaniu opisują wąską drogę, która prowadzi do życia wiecznego (Mt. 7:14).

b) Tylko dzięki posłuszeństwu Jego naukom z tego kazania, Jego uczniowie stali się płodnymi drzewami ku chwale Boga (Mt. 7:16-20).

c) Tylko dzięki posłuszeństwu wszystkiemu, czego Jezus nauczał w tym kazaniu, Jego uczniowie mogli budować swoje życie osobiste, życie rodzinne i kościół, na wiecznie niezachwianym fundamencie (Mt. 7:24-27).

Po trzecie, musimy zachęcać wszystkich w kościele, aby szukali Boga, który napełni ich Duchem Świętym, ponieważ o własnych siłach nie da się sprostać wspomnianym wyżej standardom. Jest to jednak możliwe dzięki mocy Ducha Świętego (Dz. 1:8; Ef. 5:18).

Po czwarte, musimy doprowadzić każdego wierzącego do poznania Boga jako swojego własnego Ojca w niebie, tak aby znalazł w Nim swoje bezpieczeństwo, w tym niepewnym i złym świecie.

Po piąte, musimy nauczać ludzi tej wielkiej prawdy, że Jezus „upodobnił się we wszystkim do braci” (Hbr. 2:17), i był „doświadczony we wszystkim, podobnie jak my” (Hbr. 4:15), aby wszyscy mogli uwierzyć, że i oni mogą „postępować tak, jak On postępował” (1 J 2:6).

Kiedy rozpoczynaliśmy naszą pracę, spędziliśmy wiele miesięcy badając te ważne prawdy Pisma Świętego. I ujrzeliśmy wspaniałe rezultaty, które później nastąpiły. Tylko w ten sposób możemy zbudować czyste świadectwo dla Pana – Kościół Nowego Przymierza.

Zac Poonen – CFC India