Aktualności

Nowy rok rozpocznij w wierze

Nowy rok rozpocznij w wierze

dnia 5 lutego 2020

Rozpoczynając nowy rok, trwajmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. (Hbr 12:1,2). Patrzymy na Niego i biegniemy. Nie stoimy w miejscu. Wyścig wiary jest wyścigiem, w którym nie możesz stać w miejscu. Czasu jest niewiele, dlatego musisz biec. Jeżeli upadniesz, podnieś się i kontynuuj bieg. Wielu jest biegaczy, którzy choć upadli podczas wyścigu, podnieśli się, kontynuowali bieg i w końcu go wygrali. Zatem nie zniechęcaj się kiedy czasem upadniesz w swoim chodzeniu z Panem. Nie leż tam. Podnieś się, wyznaj swój grzech i kontynuuj bieg.

Bóg zaplanował każdy dzień twojego życia, jeszcze przed twoimi narodzinami. Psalm 139:16-18 mówi : „Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą.”

W Bożym umyśle już był stworzony plan dla każdego dnia twojego życia. On podjął decyzję jakim próbom powinieneś zostać poddany w tym nowym roku, aby przez nie obdarować cię bogatą duchową edukacją. Zaplanował także w jaki sposób przekształci ku dobremu wszystkie błędy, które popełnisz w tym roku. Zaplanował także co powinieneś czynić w tym roku. Z całego serca szukaj Jego dróg dla twojego życia.

Kiedy Jezus chodził po Ziemi, ludzie widzieli w Nim niebiański styl życia. Jego współczucie, troskę o innych, czystość, bezinteresowną miłość, a także pokorę, które wszystkie były wyrazem prawdziwego życia Bożego. Teraz natomiast to Duch Święty wkracza do naszych serc, aby wnieść w nie atmosferę prawdziwego Bożego, niebiańskiego życia. Zostaliśmy postawieni przez Boga na Ziemi, aby poprzez swoje postępowanie ukazywać światu życie niebiańskie. Bóg chce, abyś w nadchodzącym roku otrzymał przedsmak radości, pokoju, miłości, czystości i dobroci nieba zarówno w twoim domu, jak i w kościele.

Jezus wiódł niebiańskie życie tu na Ziemi. Jeżeli ty utkwisz swój wzrok w Nim i będziesz za Nim podążał, wtedy każdy dzień tego nowego roku będzie dla ciebie dniem Nieba na Ziemi. Jezus był najszczęśliwszym człowiek, jaki kiedykolwiek chodził po tej Ziemi. Jednak Jego radość miała swe źródło w wypełnianiu woli Jego Ojca, nie była ona z powodu łatwego życia tu na Ziemi. Znał doskonałą miłość Swojego Ojca, dlatego z radością podporządkowywał się wszystkiemu co Ojciec postawił na Jego drodze. To był sekret Jego życia. Mieć wiarę, to wierzyć Bogu, którego miłość jest doskonała, a Jego plany dla naszego życia zawsze przynoszące nam dobro.

Psalm 16:8 mówi: „Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.”. Tak żył Jezus (Dz. 2:25). Nigdy nie został zachwiany, ponieważ stale żył w Bożej obecności. Dlatego też, stale miał radość w Swoim życiu (Psalm 16:11). Bóg pragnie, abyśmy my żyli tak samo. Jezusa nie interesowało jakie jest minimum jakie Ojciec od Niego wymaga, ale raczej jakie jest maksimum, które jest w stanie uczynić dla Swojego Ojca.

Nasze nastawienie powinno wyglądać w następujący sposób : „Jakie jest maksimum, jakie Bóg może wyciągnąć z mojego ziemskiego życia w nadchodzącym roku?”. Prawdziwa duchowość pochodzi z wytrwałego, dzień po dniu, zapierania się własnej woli i podporządkowywania się woli Bożej. To właśnie wytrwałe posłuszeństwo woli Ojca pozwoliło, aby życie Jezusa było miłe Jego Ojcu. Nasze życie w tym roku także może być miłe Bogu, jeżeli tak samo podejmiemy drogę posłuszeństwa.

Bóg pragnie błogosławić Cię poprzez namaszczenie twojej głowy olejem, w taki sposób, aby poprzez twoje naczynie przepływało błogosławieństwo dla wielu innych. Za czasów Elizeusza, kiedy Bóg napełnił olejem naczynie biednej wdowy, kobieta ta przelała go do naczyń swoich sąsiadów. (2 Kr. 4:1-7). Jest więcej, niż wystarczająco dużo mocy i błogosławieństwa w namaszczeniu Boga, aby pobłogosławić każdą osobę, która w tym roku stanie na waszej drodze. Możesz błogosławić swoich sąsiadów w tym roku, jak ta wdowa. Wylewaj więc stale błogosławieństwo dla innych. Ten, kto podlewa innych, będzie podlewany przez samego Boga (Przysłów 11:25).

Kiedy apostoł Jan chodził w Duchu, głos Boży słyszał niczym głos trąby (Obj. 1:10). Jeżeli ty też w tym nadchodzącym roku będziesz każdego dnia chodził w Duchu, także będziesz bardzo wyraźnie słyszeć, prowadzący i zachęcający głos Boży. Trwaj każdego dnia w Duchu, będąc uważnym na grzech i chodząc pokornie w Bożej obecności.  

Niech Bóg Ci obicie błogosławi w tym nowym roku.

Zac Poonen – CFC India