O stronie

Z myślą o wspólnej podróży przez Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, zapraszam na stronę uczenJezusa.pl .
Jest moim pragnieniem, aby w możliwie prosty i zarazem praktyczny sposób pisać i mówić o sprawach najwyższej wagi, a za takie uważam życie i śmierć człowieka. Bóg nie pozostawił nas w niewiedzy odnośnie życia i śmierci właśnie.
On powiedział, że tylko w danym ludziom Zbawicielu mają oni ratunek przed grzechem, piekłem i wiecznym potępieniem.

W Nim, Chrystusie mamy życie!

Mam nadzieję, że treści przedstawiane na tej stronie pozwolą wielu osobom poznać prawdę dotyczącą Chrystusa i Jego Ewangelii.
UczenJezusa.pl to strona która zachęca  do przeżycia swojego życia w sposób pełny, świadomy, szczęśliwy, odpowiedzialny, a ponad wszystko w zrozumieniu woli Bożej odnośnie swojego istnienia.

Pamiętajmy, że Bóg “ma o nas dobre myśli” i “jest bliżej niż na wyciągnięcie ręki”. Jest nie tylko Bogiem, ale i naszym Ojcem – dobrym Ojcem!

Andrzej Cyrikas