Aktualności

Staraj się czynić duchowe postępy

Staraj się czynić duchowe postępy

dnia 12 lutego 2020

Każdego dnia podejmujemy decyzje dotyczące wielu spraw. Podejmujemy decyzje dotyczące tego w jaki sposób wydamy nasze pieniądze, jak spędzimy nasz wolny czas, jak będziemy mówić do lub o kimś, w jaki sposób napiszemy poszczególną literę, jak zareagujemy na czyjeś zachowanie, jak dużo czasu spędzimy studiując Słowo Boże, w modlitwie, bądź na służbie w kościele, itd. Reagujemy też w pewien sposób na zachowanie ludzi wokół nas od rana do nocy. Możemy sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, ale takie decyzje podejmujemy każdego dnia co najmniej setki razy, i w każdej z tych decyzji postanawiamy czy chcemy nią zadowolić samego siebie, czy Boga.

Wiele z naszych zachowań nie jest rezultatem świadomych decyzji. Jednak nawet wtedy, podejmujemy je w jeden z dwóch sposobów – w celu zadowolenia samego siebie, bądź uwielbienia Boga. Nasze nieświadome zachowania wynikają z podejmowanych przez nas świadomych decyzji. W końcu, suma wszystkich podjętych przez nas decyzji determinuje czy staniemy się osobami duchowymi, czy cielesnymi.

Pomyśl o tych milionach decyzji, które podejmowałeś od dnia twojego nawrócenia. Ci z was, którzy świadomie i stale podejmowali decyzję o zapieraniu się samego siebie, a zamiast tego czynieniu woli Bożej, stali się duchowymi ludźmi. Ci natomiast, którzy jedynie ucieszyli się z wybaczonych im grzechów, a w większości przypadków i tak podejmowali decyzje, które zadowalały ich samych, pozostali cieleśni. Decyzje każdego człowieka determinują to, kim ten człowiek się stanie.

Dziś, poprzez tysiące decyzji, które w minionych latach podjąłeś w różnych sytuacjach, jesteś na tyle pokorny, święty i miłosierny, na ile sam postanowiłeś takim być. Rozważmy stan duchowy dwojga braci (oboje nawrócili się do Chrystusa tego samego dnia), dziesięć lat po ich nawróceniu. Jeden z nich jest teraz dojrzałym bratem, mającym duchowe rozeznanie, któremu Bóg powierzył wielką odpowiedzialność w Kościele. Drugi z nich nadal jest dzieckiem, nie posiada duchowego rozeznania i stale potrzebuje być karmionym i zachęcanym przez innych. Co jest powodem aż tak znaczącej różnicy pomiędzy nimi? Odpowiedź brzmi: Małe decyzje, które podejmowali każdego dnia w minionych dziesięciu latach ich chrześcijańskiego życia.

Jeżeli dalej będą w ten sposób żyć, to po kolejnych dziesięciu latach, różnica pomiędzy nimi będzie jeszcze bardziej wyrazista. A w wieczności, ich różniący się stopień chwały będzie tak różny jak różnica pomiędzy światłem emitowanym przez żarówkę 2000 watową, a tą 5 watową!! „Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością.” (1 Kor. 15:41). Nie bądźcie zatem słabej woli. Ćwiczcie swoją wolę w podobaniu się Bogu zawsze. Jeżeli od tej pory, podejmiesz decyzję, że już zawsze będziesz w tym wierny, nie będziesz tego żałował później w wieczności, nie ważne jak wiele razy do tej pory upadłeś w swoim życiu. Zobaczysz, że wokół ciebie jest więcej niż wiele takich wierzących, których nie interesuje życie takim zdyscyplinowanym, szczerym życiem. Nie oceniaj ich. Nie bądź Faryzeuszem i nie gardź nimi. Zajmij się sobą i nie mieszaj się w sprawy innych. Ale bądź inny. Pozwól, aby to Jezus był jedynie twoim wzorem do naśladowania. Często myśl o tym dniu, kiedy będziesz musiał zdać sprawę ze swojego życia w dniu sądu przed tronem Chrystusa.

Zac Poonen – CFC India