1 Księga Samuela

1 Księga Samuela opisuje wielki zwrot w historii Izraela, który, w swym pragnieniu upodobnienia się do innych narodów, odrzuca bezpośrednie panowanie Boga i żąda ziemskiego władcy. Samuel (sędzia, prorok i kapłan w jednej osobie) zamyka okres sędziów i zaprowadza nowy porządek zarządzania narodem przez królów. Saul, pierwszy król Izraela, jest tragicznym władcą, ulegającym stopniowej korupcji, zmieniającym się z pokornego wyzwoliciela uciśnionych w obłąkanego despotę. Bóg w swym wielkim miłosierdziu powołuje i przygotowuje do królewskiej posługi niepozornego pasterza, który okazuje się kluczowym ogniwem w realizacji zbawczego planu, który znajdzie swą kulminację w jego wielkim Potomku, Jezusie Chrystusie.

Zachęcamy do wysłuchania serii kazań które wygłosił brat Paweł Jurkowski z Kościoła Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie.