1 List do Koryntian

Zbór w Koryncie przypomina wiele współczesnych zborów – skoncentrowanie na emocjach, osobistych przeżyciach i ekscytujących duchowych doświadczeniach. Apostoł Paweł kieruje do tego zboru słowa korekty w duchu miłości Chrystusa, nawołując Koryntian (i podobnych im chrześcijan wszystkich wieków) do prawdziwej, praktycznej, codziennej pobożności, życia poddanego Duchowi Świętemu pełnego owocu sprawiedliwości i radosnego braterstwa.

Zachęcamy do wysłuchania serii kazań które wygłosił brat Paweł Jurkowski z Kościoła Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie.