2 Księga Samuela

2 księga Samuela niemal w całości jest poświęcona biografii wielkiego króla Izraela – Dawida. Jego imię pojawia się w całej Biblii aż 971 razy (wyprzedza go tylko JHWH i Jezus). To niezwykle barwna postać, godna naszej uwagi, zmuszająca nas do weryfikacji naszych postaw, słów i czynów. Biblia przedstawia bardzo prawdziwy obraz jego odwagi, waleczności, szczerej wiary, gorącej miłości, ale także wielu słabości, błędów i upadków. Prawdomówny Bóg składa o nim chlubne świadectwo męża według Bożego serca. Wszyscy kolejni królowie Judy są porównywani z Dawidem, a wkraczając w Nowy Testament poznajemy Syna Dawida – naszego PANA i Zbawiciela Jezusa Chrystusa – którego Dawid proroczo zapowiadał.

Zachęcamy do wysłuchania serii kazań które wygłosił brat Paweł Jurkowski z Kościoła Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie.