2 List do Koryntian

2 List do Koryntian jest prawdopodobnie najmniej znanym z listów apostoła Pawła i rzadko słyszymy kazania głoszone w oparciu o jego obszerne fragmenty. Wynika to ze specyfiki tego listu – z jego bardzo osobistego tonu. Nie znajdziemy w tym liście wiele wielkich teologicznych rozpraw. Natomiast możemy lepiej poznać wielkiego apostoła pogan – jego wielkie duszpasterskie serce i pełne dojrzałości nastawienie do błądzących braci w wierze. Jest to list, który powinniśmy często czytać i rozważać aby uczyć się naśladować PANA Jezusa objawionego w Jego wiernym słudze Pawle – w jego łagodności, miłości, uprzejmości i cierpliwości, wytrwale tłumaczącego i wyjaśniającego drogę zbawienia chwiejnym i stronniczym Koryntianom, zadufanym w sobie i ślepym na własną duchową niedojrzałość. Obyśmy rozważając słowa tego listu dorastali do pełni wymiarów Chrystusa w nas i w rezultacie radowali się z owocu Ducha widocznego w naszych wzajemnych relacjach nacechowanych szczerą chrześcijańską miłością!