Dzień: 12 maja 2018

LEKCJA MIŁOŚCI – doświadczenie Kościoła

LEKCJA MIŁOŚCI – doświadczenie Kościoła

dnia 12 maja 2018

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. (J. 13,34-35)

Poznaliśmy już biblijne fundamenty, na których zasadza się miłość „agapi”. Boże Słowo objawia nam, iż miłość, która od Boga pochodzi, ma funkcję przesłaniania wszystkiego, co Bóg w swej woli chce miłością przykryć. Objawia nam też Biblia, że miłość Chrystusowa jest wielowymiarowa, to znaczy, że wypełnia całą przestrzeń ludzkiej aktywności. Poznaliśmy również prawdę o tym, że miłość „agapi” nie jest zdefiniowana uczuciami, lecz ukrywa się w sferze decyzji. Dlatego każdy prawdziwy uczeń Jezusa nie powinien zawodzić w okazywaniu takiej miłości.