Dzień: 5 stycznia 2019

Lekcja pogardy – odchodzący prorok

Lekcja pogardy – odchodzący prorok

dnia 5 stycznia 2019

„I rzekli do niego: Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: Daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi” (1 Sam 8,5-7).

Nadszedł czas, kiedy Samuel się zestarzał, a lud Izraela postanowił, aby zanim ten wielki prorok odejdzie, ustanowił on nad nimi króla. Izraelici rozmawiający z Samuelem stwierdzili, że jego synowie, którzy nie chodzą jego drogami, nie mogą go zastąpić i nie mogą stać się przywódcami narodu. Uznali Izraelici, że jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie ustanowienie monarchii!