Dzień: 2019-01-26

Lekcja Kościoła – świadectwo żywej wiary

Lekcja Kościoła – świadectwo żywej wiary

dnia 26 stycznia 2019

„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13,34-35).

Nasz Zbawiciel zapowiadając swoją śmierć, a przez tę śmierć, odejście ze świata do Chwały, pozostawia swoim uczniom wspaniały dar. Tym nowym darem dla świętych miało być nowe przykazanie miłości. Greka biblijna używa słowa kainos, aby podkreślić nowość Chrystusowego przykazania. Słowo kainos oznacza, że zaczynamy używać coś, czego nie używaliśmy, a z powodu nieużywania pozostawało to nieznane i obce. Słowo kainos oznacza również, że coś, co zaczynamy właściwie używać, staje się zdecydowanie lepsze i nabiera doskonałości.