Dzień: 17 lipca 2019

Klejnoty Pieśni nad Pieśniami

Klejnoty Pieśni nad Pieśniami

dnia 17 lipca 2019

1. RELACJA : W Pieśni nad Pieśniami 2:4 oblubienica mówi: „Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość.”. Ojciec przyprowadził swojego syna marnotrawnego do stołu. Jezus zasiadł z uczniami przy stole. Stół jest obrazem relacji międzyludzkich. Przy stole nie jesteśmy zaangażowani w służbę dla naszego Pana, ale trwamy wtedy w społeczności z naszym Panem, wieczerzamy z Nim (Obj. 3:20). Służba nie powinna być głównym celem naszego życia. To miłość do Pana musi być zawsze najważniejsza. Po upływie ponad 50 lat mojej pełnej służby dla Pana, pragnę stwierdzić, że to właśnie oddanie Bogu jest podstawą całej mojej służby dla Niego. Jeżeli nasze oddanie Chrystusowi ulegnie zmniejszeniu, nasza służba nie będzie miała żadnej wartości w Bożych oczach. Osobista, pełna miłości i oddania relacja z Chrystusem jest źródłem naszej prawdziwej służby dla Pana.