Aktualności

BŁOGOSŁAWIONE JARZMO

dnia 19 marca 2018

 

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mat. 11,29)

 

Życie świętych nosi na sobie wyraźny ślad posłuszeństwa Bogu. Symbolem tej niezwykłej postawy, jest wspomniane w Biblii jarzmo. Używano go aby łączyć woły w zgodnie pracującą parę.

W przypadku zwierząt była to forma jedności i wspólnoty odgórnie narzucona. Jezus Chrystus z własnej i niczym nie przymuszonej woli, wyrzekł się samego siebie i stał się w pełni człowiekiem, pozostając w pełni Bogiem (Flp. 2,5-8).

Jego decyzja zaowocowała obficie, gdy sam włożył jarzmo na własne ramiona, stając się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej.

Wolne miejsce w jarzmie oferuje Zbawiciel tym wszystkim, którzy sami wezmą to jarzmo na siebie stając się w ten sposób Jego uczniami. Ta dobrowolna decyzja wierzącego, do którego dotarło Słowo Pańskie, skutkuje całkowitym oddaniem siebie w ręce Mistrza i Przyjaciela.

Biblia uczy nas, że jest to jedyny, akceptowany przez Boga środek, którym Bóg sam obdarowuje człowieka dla swojej Obecności. Być w Nim i chodzić z Nim to błogosławieństwo, którego nie doświadcza przeciętny uczestnik nabożeństw. Tylko chodzący w jednym jarzmie z Chrystusem, mogą nieustannie się uczyć i doświadczać miłości Zbawiciela. Radość tych ludzi i odpocznienie w którym żyją, jest ich najlepszą cząstką w Królestwie Bożym.

Andrzej Cyrikas