Aktualności

Bóg odwraca sytuację na niekorzyść Szatana

Bóg odwraca sytuację na niekorzyść Szatana

dnia 12 lipca 2019

W pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, że Faraonowi przeszkadzali Izraelici pomimo tego, że byli niewolnikami. Było ich coraz więcej i Faraon obawiał się, że w pewnym momencie zbuntują się i przestaną pracować dla niego. Wydał więc rozkaz, że wszystkie nowonarodzone izraelskie niemowlęta płci męskiej mają być zabite.

Jednakże ten plan pochodził od Szatana. Szatan zawsze dążył do zabicia Żydów – wiele razy w historii ludzkości. To była pierwsza taka okazja.

Bóg nie tylko ochrania nas przed planem Szatana, ale czyni coś więcej : On odwraca sytuację na niekorzyść Szatana i używa jego planów by wypełnić Boże cele. To pokazuje wszechmogącą moc Boga w o wiele lepszy sposób niż gdyby zwyczajnie zniszczył Szatana i sprawił, że przestał działać.

Bóg pokazuje nam swoją moc nie tylko poprzez to, że chroni nas przed diabłem, ale poprzez to, że używa tego co diabeł robi by go zniszczyć.

Najlepszym przykładem tego jest Góra Kalwarii – kiedy Szatan sprawił, że wrogowie Chrystusa ukrzyżowali go. Jednakże ten właśnie krzyż stał się miejscem gdzie sam Szatan został pokonany!! Plan Szatana odniósł odwrotny skutek – tak jak zawsze to się dzieje.

Bóg odwrócił sytuację na niekorzyść Szatana dla Jezusa. On uczyni to samo dla nas jeśli żyjemy z czystym sumieniem, w pokorze przed Nim. Cokolwiek Szatan i jego agenci robią by nas zranić, odwróci się przeciwko nim i Boże plany dla naszego życia będą wypełnione. To jest jedno z najważniejszych przesłań Biblii i widzimy jak to się dzieje raz po raz.

Można zauważyć więc że z powodu tego, że Faraon wydał rozkaz o zamordowaniu wszystkich nowonarodzonych niemowląt płci męskiej, matka Mojżesza włożyła go w koszyk i puściła z nurtem rzeki modląc się do Boga. Gdyby ten zły nakaz nie pojawił się, ona nigdy by nie zrobiła czegoś takiego. Jednak z powodu tego, że to uczyniła, Mojżesz został znaleziony przez córkę Faraona i dorastał w pałacu Faraona – w miejscu gdzie Bóg chciał go wyćwiczyć przez pierwsze 40 lat jego życia. To nigdy nie mogłoby się stać gdyby Faraon nie wydał tego złego nakazu, a gdyby tak nie uczynił, Mojżesz by dorastał by być kolejnym niewolnikiem.

Czy widzisz jak Boże dzieło jest wypełnione poprzez to co Szatan robi?

Zac Poonen – CFC India