Aktualności

Cel prób

Cel prób

dnia 9 października 2019

Celem poddawania nas próbom jest udowodnienie autentyczności naszej wiary – jak „złoto w ogniu wypróbowane” (1 P 1:7). W momencie kiedy złoto zostaje wykopane z głębin ziemi, nie jest czyste. Jedynym sposobem na jego oczyszczenie jest wypalenie go. Nie da się oczyścić złota szorując go mydłem i wodą. To jedynie usunie brud z jego powierzchni. Jednak aby usunąć pozostałe metale znajdujące się w tym kawałku złota, należy je poddać obróbce ogniem. W wyniku czego wszystkie zawarte w nim metale stopią się, a my uzyskamy czyste złoto. Co się działo w krajach, w których chrześcijanie byli prześladowani, a ich majętności zostały im odebrane? Chrześcijanie ci stali się lepszymi pielgrzymami. Stali się mniej przywiązani do swoich majętności, ponieważ teraz już nie posiadali nic. Tam natomiast, gdzie nie ma prześladowań, nawet najlepsi wierzący mogą być bardzo przywiązani do swoich własności i mienia. Możemy uważać, że nie jesteśmy do nich przywiązani, ale samych siebie tym oszukujemy. Dlatego właśnie Bóg może dopuścić, by pewnego dnia prześladowania pojawiły się również na naszej ziemi, w wyniku czego będziemy mogli zostać oczyszczeni.

Słyszałem, że kiedy Rosją rządzili komuniści, chrześcijanie nie mieli możliwości uzyskania, ani wyższego wykształcenia, ani dobrej pracy. Mogli podejmować jedynie proste prace, na przykład takie jak sprzątanie ulic. W takich właśnie sytuacjach łatwo zostajemy pozbawieni honoru i poczucia bycia kimś ważnym, które wynikają z obejmowania wysokich stanowisk i posiadania dobrej pracy. Całe zanieczyszczenie ze złota zostaje wypalone, a my stajemy się naprawdę czyści. Dlatego właśnie w krajach, w których ludzie są prześladowani, są jedni z najgorliwszych chrześcijan na świecie. Dlatego właśnie nigdy nie modlę się, aby nie doszło do prześladowań chrześcijan, ponieważ wtedy modliłbym się przeciwko oczyszczeniu Kościoła. Nie modlę się o prześladowania, ale też nie modlę się przeciwko nim. Pan wie, co jest dla nas najlepsze w każdym momencie naszego życia. Więc wszelką decyzyjność pozostawiam Jemu. Cokolwiek zadecyduje, będzie dla mnie w porządku. I dokładnie tak będzie wyglądało nasze podejście, jeżeli tylko otrzymamy prawdziwą łaskę od Boga.

Piotr dalej mówi, że wszystko to przyniesie wiele chwały, czci i sławy Chrystusowi, gdy ponownie powróci (1 P 1:7). Kiedy jesteśmy poddawani tym próbom, chociaż nie widzimy Jezusa, wciąż Go kochamy, ufamy Mu i radujemy się wielką radością. Piotr widział Pana Jezusa. Ale Jezus powiedział: „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (J 20:29). Nie wiem, ilu z was wierzy w to co mówi ten werset, że my, którzy nie widzieliśmy Jezusa Chrystusa, jesteśmy bardziej błogosławieni niż ci, na przykład tacy jak Piotr, którzy widzieli fizyczną postać Pana Jezusa. Ja wierzę w to z całego serca, ponieważ Pan Jezus tak powiedział. Piotr mówi dalej, że w wyniku wiernego przechodzenia przez próby otrzymujemy „zbawienie dusz.” (1 P 1:9). Apostołowie częściej mówili o zbawieniu naszych dusz, niż zbawieniu od piekła.

Nasza dusza odziedziczyła egoizm i dumę oraz wiele innych złych cech po Adamie. Musimy zostać uratowani od wszelkiego zła, które odziedziczyliśmy po Adamie, również takiego jak nasze przywiązanie do rzeczy materialnych, naszej miłości do otrzymywania czci, jak również nasz egocentryczny styl życia. Ogniste próby i prześladowania są bardzo pomocne w uwalnianiu nas od wszelkiego zła.

Wyobraź sobie sytuację, w której posiadałbyś upośledzone umysłowo dziecko. Niektórzy uważają to za wielkie nieszczęście. Nikt z nas nie modliłby się o to, aby mieć właśnie takie dziecko. Ale jeśli Bóg pozwoliłby rodzinie, która Go kocha, mieć takie dziecko, możemy być pewni, że On również sprawi, że będzie ono dla tej rodziny błogosławieństwem. Zauważyłem, że w rodzinach, które mają takie dzieci, jest obecna wielka czułość i duch poświęcenia i służby wśród innych dzieci bardziej niż w innych rodzinach. Bardzo często w sercach rodziców, których dzieci są mądre i zdolne, pojawia się duma. Duma nie należy do nieba, ona należy do piekła. Jednak niestety w wielu rodzinach ludzi wierzących jest ona obecna.

Bóg wszystkim swoim dzieciom pozwala stawić czoła próbom. W swojej wielkiej mądrości dokładnie wie, kiedy je na nas zesłać. Kiedy staniemy przed Panem, odkryjemy, że Bóg nigdy nie popełnił żadnego błędu pozwalając poddać nas jakiejkolwiek próbie. Każda próba, na jaką pozwolił w naszym życiu, odkryjemy że miała na celu oczyszczenie nas jak złota. Jeśli w to uwierzycie, będziecie chwalić Pana przez cały czas.

Zac Poonen – CFC India