Aktualności

Chrześcijanie, którzy myślą, że zrozumieli Nowe Przymierze

Chrześcijanie, którzy myślą, że zrozumieli Nowe Przymierze

dnia 31 lipca 2019

Żydzi szczycili się faktem, że w przeciwieństwie do reszty świata, oni posiedli Słowo Boże. Nie żyli jednak według tego Słowa; jak również ostatecznie, kiedy Ten, o którym to Słowo prorokowało przyszedł do nich, odrzucili Go. Dla nas, którzy również pojęliśmy znaczenie Nowego Przymierza, również jest to niebezpieczeństwem, że będziemy się tym chlubić, a w następstwie zwiedziemy samych siebie.

Poniżej znajduje się adaptacja 2 rozdziału Listu do Rzymian – przerobiona w celu zobrazowania niebezpieczeństwa, z jakim mamy do czynienia:

Być może mówisz: „Jakie to smutne, że tak wielu chrześcijan nie zrozumiało Nowego Przymierza, tak samo dobrze, jak my je zrozumieliśmy”.

Ale zaczekaj! Zbadaj uczciwie swoje życie i sprawdź, czy oby na pewno jest ono lepsze, niż życie innych chrześcijan, którzy być może faktycznie nie zrozumieli znaczenia Nowego Przymierza. Czy oby na pewno nie chełpisz się jedynie teoretyczną wiedzą o Nowym Przymierzu? A może rzeczywiście rozpocząłeś życie pod Nowym Przymierzem?

Wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy, i że nie ma w Nim stronniczości. Czy myślisz, że jeżeli On potępi innych chrześcijan za to, co czynią, to ciebie, który czynisz te same rzeczy, przeoczy, tylko dlatego, że twierdzisz, że jesteś „chrześcijaninem Nowego Przymierza”?

Bóg tak naprawdę jest cierpliwy wobec ciebie. Daje ci czas, abyś mógł sam ujrzeć swój prawdziwy stan w odniesieniu do Słowa Bożego. Jego dobroć wobec ciebie ma doprowadzić cię do osądzenia samego siebie, a następnie do pokuty.

Możesz jednak myśleć o sobie, że wszystko jest z tobą w porządku, ponieważ nie tylko sam rozumiesz Nowe Przymierze, ale również możesz je wyjaśnić innym. Jesteś zatem w jeszcze większym niebezpieczeństwie sądu Bożego, ponieważ nie żyjesz zgodnie z prawdami, których twierdzisz, że nauczasz innych.

Nadchodzi dzień, w którym Bóg osądzi sekretne życie wszystkich ludzi, ich najskrytsze myśli, postawy i motywy. Następnie odda każdemu dokładnie według jego czynów; życie wieczne tym, którzy cierpliwie wykonywali Jego wolę, oraz szukali Jego chwały i czci, odrzuci natomiast tych, którzy tylko twierdzili, że rozumieją Nowe Przymierze, a tak na prawdę trwali w egoizmie, duchowej pysze i skrytym grzechu.

W tym dniu zapanuje wieczny smutek, zarówno dla chrześcijan Nowego Przymierza, jak również dla reszty chrześcijan, jeśli nadal będą trwać w grzechu. Chwała i cześć od Boga będzie przeznaczona dla tych, którzy byli Mu posłuszni, niezależnie od tego, czy nazywali siebie chrześcijanami „Nowego Przymierza”, czy jakimkolwiek innym typem chrześcijan. W Bogu nie ma stronniczości.

Prawda jest taka, że ​​Bóg ukarze grzech, niezależnie od tego w kim go znajdzie. Ukarze niechrześcijan za ich grzech, ponieważ nawet jeśli nie posiadają Biblii, to Bóg dał im sumienie, które podpowiada im, co jest dobre, a co złe. Boże prawo jest zapisane w ich sercach, a ich sumienie albo ich oskarża, albo usprawiedliwia.

Jednakże chrześcijan, którzy żyją pod Nowym Przymierzem, a grzeszą, Bóg ukarze jeszcze srodzej, ponieważ poznali Jego prawa lepiej niż inni, ale ich nie przestrzegają. Zbawienie nie jest udzielane tym, którzy tylko wiedzą, co czynić, ale tym, którzy rzeczywiście to czynią. Bóg oczekuje więcej od tych, którym dał więcej.

Zatem wy, „chrześcijanie Nowego Przymierza”, nie powinniście sobie wyobrażać, że relacja pomiędzy wami, a Bogiem jest w porządku, tylko dlatego, że pojmujecie Jego prawdy. Możecie sobie nawet wyobrażać, że jesteście szczególnymi przyjaciółmi Boga, ponieważ wiecie, czego On pragnie; odróżniacie dobro, od zła i zrozumieliście zasady Jego Nowego Przymierza. Być może wyobrażacie sobie, że jesteście światłem latarni morskiej, które może doprowadzić prostych ludzi do głębi prawd Bożych.

Zbadaj najpierw siebie samego. Być może mówisz innym, aby nie kradli, ale czy ty nigdy nie ukradłeś zapłaty za to, czego nie uczyniłeś? Mówisz, że popełnianie cudzołóstwa jest błędem, ale czy ty nie pożądasz pięknych dziewczyn? Mówisz „Nie oddawaj czci bożkom”, ale czy ty nie czynisz pieniędzy swoim bożkiem?

Czy jesteś dumny ze swojej znajomości Nowego Przymierza, a hańbisz Pana sposobem, w jaki żyjesz?

Zrozumienie Nowego Przymierza jest cenne tylko wtedy, kiedy żyjesz zgodnie z Jego prawdami. Jednak jeśli nie żyjesz z Nim w zgodzie, nie jesteś lepszy od reszty ludzi. Jeśli jednak ci inni chrześcijanie (na których ty patrzysz z góry) będą przestrzegali Bożych praw, wtedy Bóg ich to wynagrodzi, nawet jeśli nie zrozumieli znaczenia Nowego Przymierza. Będzie z nimi lepiej w dniu sądu, niż z wami, którzy wiedzieliście tak wiele o Bogu i Jego obietnicach, ale nie żyliście w zgodzie z nimi.

Nie jesteś chrześcijaninem Nowego Przymierza tylko ze względu na przynależność do kościoła Nowego Przymierza, ani dlatego, że zrozumiałeś jego prawdy. Nie. Prawdziwy chrześcijanin Nowego Przymierza jest tym, którego serce jest zawsze zgodne z Bogiem, ponieważ osądza samo siebie, a dzięki temu wiedzie codzienne zwycięskie życie. Bóg nie szuka tych, którzy żyją jedynie według właściwych doktryn, ale tych, którzy pozwolili, aby ich serca i umysły zostały przemienione przez Ducha Świętego, aby mogły codziennie kroczyć śladami Pana Jezusa. Tylko ci, którzy doznają takich zmian w swoim życiu, otrzymają pochwałę od Boga w dniu ostatecznym.

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

Zac Poonen – CFC India