Aktualności

Cztery cenne prawdy.

Cztery cenne prawdy.

dnia 31 października 2018

1. Bóg kocha nas tak, jak umiłował Jezusa: “ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.” (J 17:23). To jest największa prawda, jaką odkryłem w Biblii. To zmieniło mnie z niepewnego, przygnębionego wierzącego, w tego, który stał się całkowicie bezpieczny w Bogu i jest zawsze pełen Bożej radości. W Biblii jest wiele wersetów, które mówią nam, że Bóg nas kocha, ale tylko ten mówi nam o skali tej miłości – TAK JAK MIŁUJE JEZUSA. Jako, że w miłości naszego niebiańskiego Ojca względem swoich dzieci nie ma stronniczości, będzie On z pewnością gotowy uczynić dla nas wszystko to, co uczynił dla swego pierworodnego Syna, Jezusa. Będzie nam pomagał, tak jak pomagał Panu Jezusowi. Będzie dbał o nas tak samo, jak dbał o Jezusa. Będzie tak samo zainteresowany planowaniem szczegółów naszego codziennego życia, tak jak planował je dla Pana Jezusa. Nic nie może się nam przydarzyć, co mogłoby zaskoczyć Boga. On już zaplanował każdą ewentualność. Dlatego nie musimy dalej żyć w niepewności. Zostaliśmy wysłani na ziemię z tak samo określonym celem, jaki miał sam Jezus Chrystus. Wszystko to, dotyczy również ciebie, ale tylko wtedy, jeżeli będziesz w to wierzył. Nic z tego nie będzie rzeczywistością dla tego, kto nie wierzy w Słowo Boże.   

2. Bóg miłuje ludzi uczciwych: ” Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą” (1 J 1:7). Chodzić w świetle oznacza przede wszystkim to, że nie ukrywamy niczego przed Bogiem. Mówimy Mu o wszystkim, dokładnie w taki sposób, jak to jest w rzeczywistości. Jestem przekonany, że pierwszym krokiem ku Bogu jest uczciwość. Bóg brzydzi się tymi, którzy są nieszczerzy. Jezus przemawiał przeciwko hipokrytom, bardziej niż przeciwko komukolwiek innemu. Bóg nie prosi nas, abyśmy od samego początku byli święci lub doskonali, ale szczerzy. To jest punkt wyjścia do prawdziwej świętości. A z tego źródła będzie płynęła cała reszta. Jest jedna rzecz, która jest naprawdę łatwa dla każdego z nas, to bycie szczerym. Tak więc, niezwłocznie wyznawaj grzechy swoje Bogu. Nie nazywaj grzesznych myśli “przyzwoitymi” imionami. Nie mów: “podziwiałem piękno Boskiego stworzenia”, gdy tak naprawdę pożądałeś swoim wzrokiem. Nie nazywaj “gniewu” , “sprawiedliwym oburzeniem”. Nigdy nie osiągniesz zwycięstwa nad grzechem, jeżeli będziesz nieuczciwy. I nigdy nie nazywaj “grzechu”, “błędem”, ponieważ krew Jezusa może oczyścić nas ze wszystkich grzechów, ale nie z błędów !! Bóg nie oczyszcza nieszczerych ludzi. Jest nadzieja tylko dla tych uczciwych. ” Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia” (Prz. 28:13). Dlaczego Jezus powiedział, że dla prostytutek i złodziei jest większa nadzieja na wejście do Królestwa Bożego, niż dla przywódców religijnych (Mt. 21:31)? – Ponieważ prostytutki i złodzieje nie udają, że są świętymi. Wielu młodych ludzi odwraca się od kościołów, ponieważ członkowie kościoła sprawiają wrażenie, że sami nie mają żadnych problemów. I tak ci młodzi ludzie myślą: “Ci święci ludzie nigdy nie zrozumieją naszych problemów !!” Jeżeli tak wygląda prawda o nas, to nie jesteśmy tacy jak Chrystus, który to przyciągnął grzeszników do Siebie.

3. Ochotnego dawcę Bóg miłuje (2 Kor. 9:7): Dlatego właśnie Bóg daje człowiekowi całkowitą wolność, zarówno przed nawróceniem, jak i po napełnieniu Duchem Świętym. Jeżeli jesteśmy podobni do Boga, tak samo jak On nie będziemy starać się kontrolować innych, ani wywierać na nich żadnej presji. Damy im wolność, aby mogli być od nas odmiennymi, mieć odmienne poglądy od naszych i rozwijać się duchowo we własnym tempie. Wszelki przymus pochodzi od diabła. Duch Święty napełnia ludzi, podczas gdy demony posiadają ludzi. Różnica jest taka: kiedy Duch Święty napełnia człowieka, nadal daje tej osobie swobodę czynienia tego, co chce, podczas gdy demony opętują ludzi, pozbawiają ich wolności i przejmują nad nimi kontrolę. Owocem zaś Ducha jest samokontrola (Gal. 5:22,23). Natomiast opętanie przez demony powoduje utratę samokontroli. Musimy pamiętać, że cokolwiek czynimy dla Pana i NIE jest to wykonywane radośnie i dobrowolnie, jest to martwy uczynek. Każda praca wykonana dla Boga w zamian za nagrodę lub za wynagrodzeniem, jest także martwym uczynkiem. Wszelkie pieniądze ofiarowane Bogu pod presją innych nie mają żadnej wartości w oczach Boga !! Bóg ceni sobie radośnie uczynioną drobną rzecz, o wiele bardziej, niż wielkie uczynki z przymusu, ani też te, wykonane w celu ukojenia czyjegoś sumienia.

4. Bóg brzydzi się wszystkim tym, co ten świat uważa za wspaniałe: “To, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.” (Łk. 16:15). Rzeczy, które w świecie są uważane za wielkie, nie tylko nie mają żadnej wartości w oczach Boga, ale są w rzeczywistości obrzydliwością dla Niego. Jako że wszelkie doczesne zaszczyty są obrzydliwością w oczach Boga, dla nas również muszą być one obrzydliwością. Pieniądze są czymś, co świat uważa za cenne. Jednak Bóg mówi, że ci, którzy kochają pieniądze i pragną się wzbogacać, wcześniej czy później poniosą następujące konsekwencje (1 Tym. 6:9,10): (1) wpadną w pokuszenie, (2) wpadną w pułapkę (3) popadną w głupie żądze, (4) popadną w szkodliwe pragnienia, (5) popadną w ruinę, (6) popadną w zagładę, (7) odejdą od wiary i (8) uwikłają się w przeróżne cierpienia. Stale to obserwuję u wielu wierzących. Jednym z głównych powodów, dla których prorocze słowa od Pana są obecnie rzadko słyszane, jest fakt, że większość kaznodziejów miłuje pieniądze. Pan Jezus powiedział, że prawdziwe bogactwa (prorocze słowa również są jednym z nich) nie zostaną dane przez Boga tym, którzy nie byli wierni w kwestii pieniędzy (Łk. 16:11). Dlatego właśnie wysłuchujemy tak wielu nudnych kazań i świadectw na kościelnych zgromadzeniach i konferencjach.

Zac Poonen