Aktualności

Jezus pokonał szatana na krzyżu.

Jezus pokonał szatana na krzyżu.

dnia 20 listopada 2019

O największej bitwie, jaka kiedykolwiek miała miejsce na tej ziemi, nie pisze się w żadnym z podręczników historii. Miała ona miejsce na Golgocie, kiedy Jezus swoją śmiercią pokonał szatana, księcia tego świata. Wersety, o których powinieneś pamiętać przez całe swoje życie znajdują się w Liście do Hebrajczyków 2:14:15. Jestem pewien, że szatan nie chciałby, abyście poznali te wersety. Nikt nie lubi słuchać o swojej porażce, a szatan także. Oto te wersety: „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.”.

Kiedy Jezus umarł, uczynił diabła bezsilnym. Czemu? Abyśmy już na zawsze mogli być wolni od szatana i niewoli strachu, w której nas trzymał przez całe nasze życie. Na świecie istnieje wiele rodzajów lęków, lęk przed chorobą, lęk przed ubóstwem, lęk przed porażką, lęk przed ludźmi, lęk przed przyszłością, itp. Jednak największym ze wszystkich lęków jest lęk przed śmiercią. Żaden inny lęk nie jest gorszy od lęku przed śmiercią. Lęk przed śmiercią prowadzi do lęku przed tym, co stanie się po śmierci. Biblia uczy bardzo wyraźnie, że ci, którzy żyją w grzechu, w końcu trafią do piekła – miejsca, które Bóg zarezerwował dla tych, którzy nie pokutowali. Diabeł także spędzi wieczność w jeziorze ognia, wraz z tymi, których oszukał i doprowadził do grzechu tu na tej ziemi. Jezus przyszedł na ziemię, aby uratować nas od tego wiecznego piekła, biorąc na siebie karę za nasze grzechy. Zniszczył również moc szatana nad nami, aby nigdy więcej nie mógł nas skrzywdzić.

Chcę, abyście wszyscy zapamiętali tę jedną prawdę na całe swoje życie : BÓG ZAWSZE BĘDZIE STAŁ PO TWOJEJ STRONIE PRZECIWKO SZATANOWI. To jest wspaniała prawda, która przysporzyła mi tak wiele zachęty, pocieszenia i zwycięstwa, że ​​chciałbym móc opowiadać o niej wszystkim wierzącym na świecie. Biblia mówi: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (Jk. 4:7). Imię Jezus to imię, na dźwięk którego szatan momentalnie ucieka. Obraz szatana, który większość Chrześcijan ma w głowie, przedstawia go ścigającego ich, a ich samych stale uciekających przed nim. To jest jednak dokładnie odwrotność tego, czego naucza nas Biblia. Jak myślisz? Czy szatan bał się Jezusa, czy nie? Wszyscy wiemy, że Szatan bał się stanąć przed naszym Zbawicielem. Jezus jest Światłością świata, a książę ciemności musiał zniknąć sprzed Jego oblicza.

Jezus opowiedział swoim uczniom, o tym jak wyglądał upadek szatana w niebie. I Jezus mówi tam, że kiedy Bóg wyrzucił szatana z nieba, jego upadek był „niby błyskawica” (Łk. 10:18). Kiedy Jezus powiedział do szatana na pustyni: „Odejdź, szatanie”, wtedy także szatan zniknął sprzed oblicza Pana Jezusa z prędkością błyskawicy. Dzisiaj, kiedy przeciwstawimy się szatanowi w Imieniu Jezusa, On również ucieknie przed nami z prędkością światła. Ciemność ucieka przed światłem. Szatan boi się Imienia Jezusa. Obawia się przypominania mu o tym, że Jezus jest Panem. Ludzie opętani przez demony nie wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem, ani, że Szatan został pokonany na krzyżu. W Imieniu Jezusa Chrystusa jest moc, która jest w stanie wyrzucić każdego demona i sprawić, by każdy diabeł uciekł od was z prędkością błyskawicy. Nigdy o tym nie zapominajcie.

W dowolnym momencie swojego życia, jeśli napotkasz jakąś trudność, bądź problem nie do przezwyciężenia, kiedy staniesz w obliczu czegoś, na co wydaje się, że nie ma ludzkiej rady, wezwij Imienia Pana Jezusa. Zawołaj do Niego: „Panie Jezu, stoisz po mojej stronie przeciwko diabłu. Pomóż mi!”. A następnie zwróć się do szatana i powiedz mu: „W Imieniu Jezusa przeciwstawiam ci się szatanie”. Chcę wam powiedzieć, że szatan natychmiast ucieknie od was, ponieważ Jezus pokonał go na krzyżu. Kiedy chodzicie w Bożym świetle i przeciwstawiacie się szatanowi w Imieniu Jezusa, szatan jest wobec was bezsilny.

Szatan oczywiście nie chce, abyś wiedział o jego klęsce i dlatego tak długo, jak to było możliwe, powstrzymał cię od usłyszenia o niej. Dlatego też powstrzymywał większość kaznodziejów od głoszenia o jego klęsce. Chcę, abyście wszyscy to dobrze wiedzieli, że szatan został pokonany przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu raz na zawsze. Nigdy więcej nie musisz się bać szatana. On nie może cię już niepokoić. Nie może cię skrzywdzić. On może cię kusić. Może cię atakować. Ale łaska Boża w Chrystusie zawsze sprawi, że odniesiesz zwycięstwo nad Nim, jeśli się ukorzysz, podporządkujesz się Bogu i będziesz chodził w Jego świetle przez cały czas.

Zac Poonen – CFC India