Aktualności

Nie przekraczaj granic

dnia 2 lutego 2018

Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości.

Izajasza 10, 5