Aktualności

Podstawowa oznaka bycia napełnionym Duchem Świętym

Podstawowa oznaka bycia napełnionym Duchem Świętym

dnia 22 sierpnia 2018

 

W Dziejach Apostolskich 2:3, języki ognia, które usiadły na głowach wszystkich zebranych tam ludzi, wskazywały na to, że najważniejszą częścią naszego ciała, której Bóg będzie chciał używać w czasach Nowego Przymierza, będzie język, język który będzie rozpalony przez Ducha Świętego i będzie pod Jego całkowitą kontrolą. Jest to również po części symbolika daru mówienia językami. Bóg chce używać twojego języka, aby móc nim błogosławić innych, nie tylko w przypadku, kiedy jesteś kaznodzieją, ale także w twoich codziennych rozmowach z innymi ludźmi. Ale aby móc to czynić, musisz pozwolić Duchowi Świętemu przejąć pełną kontrolę nad twoją mową, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Jedną z głównych cech napełnienia Duchem Świętym jest zmiana w sposobie mówienia. Nasz język stanie się “językiem ognia” (Dz. 2:3). Nie oznacza to “mówienia językami”, lecz “mówienie w języku ojczystym z Bożym ogniem miłości i czystości”. Nasz język stanie się niebiański.

Zwróćcie uwagę na podkreślenie znaczenia naszej mowy w tych wersetach: “Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ef.5: 19,20). Kiedy jesteśmy napełnieni pełnym wdzięczności Duchem Świętym, Duch ten zastąpi ducha obmowy, oszczerstw, goryczy i gniewu.

Czasownik w Liście do Efezjan 5:18 jest czasownikiem ciągłym – oznacza “być napełnionym”, “być ciągle napełnionym”, a nie “zostać napełnionym raz”. Jeśli rano zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, musimy być Nim napełnieni także wieczorem, i każdego dnia, w sposób ciągły. Proś Boga, aby cały czas napełniał cię swoim Duchem. Tacy ludzie określani są w Dziejach Apostolskich jako “mężczyźni i kobiety PEŁNI Ducha Świętego”.

Wszystkie kolejne wersety następujące po Ef. 5:18 są cechami ludzi napełnionych Duchem Świętym (od Ef. 5:19, do 6:24). Wszystko zaczyna się od wdzięczności, zdąża do wzajemnego podporządkowania się ludzi w kościele, oraz we własnych rodzinach (Ef. 5: 21-6: 9); a następnie do walki i pokonywania sił szatańskich (Ef. 6:11).

A zatem tajemnicą naszego chrześcijańskiego życia i walki na ziemi jest bycie napełnionym Duchem Świętym.

  • Nie możemy właściwie oddawać czci Bogu, jeżeli nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.
  • Nie możemy być Bożymi mężami i żonami bez napełnienia Duchem Świętym.
  • Nie możemy prawidłowo wychowywać naszych dzieci, nie będąc napełnionymi Duchem Świętym.
  • Nie możemy pokonać sił satanistycznych, nie będąc napełnionymi Duchem Świętym.

Wszystko w naszym chrześcijańskim życiu zależy od naszego bycia napełnionym Duchem Świętym.

Zac Poonen