Prawo czy Łaska

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wybranych kazań poświęconym życiu chrześcijanina w Nowym Przymierzu.

Właściwe zrozumienie i przyjęcie łaski jaką otrzymaliśmy od Boga w zbawczym dziele na Krzyżu Golgoty pozwoli nam żyć pełnią nowego życia w Jezusie Chrystusie.

życzymy błogosławionego czasu