Aktualności

Prowadzenie skutecznej walki duchowej

Prowadzenie skutecznej walki duchowej

dnia 8 kwietnia 2020

Jeżeli chcemy prowadzić efektywną walkę duchową, nie wolno nam ignorować schematu działania i taktyk zwodzenia przez szatana. Od sposobu, w jaki szatan kusił głodnego Jezusa na pustyni, możemy wywnioskować, że szatan będzie próbował kusić również nas  poprzez uzasadnione pragnienia naszych ciał. Jezus ostrzegał swoich uczniów, aby nie się martwili o to co będą jedli, albo w co się ubiorą. Jeżeli pragnienie jedzenia, albo pragnienie fantazyjnych ubrań będą miały nad nami kontrolę, szatan z pewnością będzie miał władzę nad nami, jako że nasze królestwo będzie wtedy z tego świata. Musimy także uważać, aby nie uczyć młodych dziewcząt w naszych kościołach podążania za modnymi strojami, aby dorastając nie wpadły w więzy szatana.

Lucyfer stał się szatanem, gdy (jako głowa aniołów) zaczął uważać się za kogoś ważnego wśród aniołów (Ez. 28:11-18, Iz. 14:12-15). W ten sposób szatan wkracza także do serc wielu wierzących. Kiedy brat zaczyna myśleć, że jest kimś ważnym w kościele, staje się jasne, że został zakażony duchem szatana. Tym samym stanie się nieefektywny w walce przeciwko szatanowi, nawet jeżeli to inni nie mający duchowego rozeznania bracia będą karmili jego ego poprzez sprawianie, że będzie się on czuł kimś ważnym!!

Kiedy brat prowadzi długie wypowiedzi podczas spotkań, niewspółmiernie długich do swojego stanu duchowego, i wypluwa z siebie swoją całą wiedzę Biblijną na biednych, cierpiących braci i siostry w kościele, jest to wyraźnym sygnałem na to, że zaczął się on czuć kimś ważnym, kimś lepszym od innych. To jest duch szatana. A jednak, często okazuje się, że takiemu bratu nie udało się odnieść zwycięstwa nawet nad tak elementarną sprawą jaką jest obrażanie się. Kiedy po spotkaniu zostaje napomniany, że nie powinien tak postępować, obraża się. Sytuacja ta pokazuje, że taki brat nie żyje w ciągłym osądzaniu samego siebie, ponieważ gdyby tak było, poznaliby Ducha Świętego przekonującego go o ich pysze i arogancji.

Kiedy Jezus przestrzegał swoich uczniów przed używaniem tytułów, przestrzegał ich przed tym samym szatańskim duchem, który poprowadzi ich ku wywyższeniu ich samych pośród kościoła. „Wielebny” jest kimś lepszym od zwykłego brata. „Pastor” także jest kimś lepszym od zwykłego brata. Jezus mówi, że my wszyscy mamy być zwykłymi braćmi. Pozwólcie Babilończykom zachować ich tytuły. A my ich unikajmy, nawet w duchu. Zawsze staraj się być jak najmniejszym bratem w kościele, w duchu, dzięki temu nie tylko zachowasz samego siebie, ale także będziesz efektywny w walce przeciwko szatanowi.

Lucyfer także nie był zadowolony z położenia w jakim umieścił go Bóg. Tak właśnie stał się diabłem. Duch niezadowolenia jest tym co szatan teraz rozsiewa w sercach ludzi na całym świecie. Wielu wierzących także zostało nim zakażonych. Nie ma nic złego w doskonaleniu ich ziemskiego, materialnego życia. Jednak kiedy widzisz, że jakiś brat ma więcej od ciebie, nie zazdrość mu, nie pożądaj niczego co on posiada, nie oczekuj także od niego żadnych darów. Bądź zadowolony z tego co Bogu upodobało się ci dać. „Burzy swój dom ten, kto jest przekupny; lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył.” (Przyp. 15:27). Nie ignoruj schematu działania szatana. Chwila, w której stajesz się niezadowolony ze swojej pensji, swojego domu, koloru swojej skóry, czy jakiejkolwiek innej rzeczy, otwiera drzwi szatanowi.

Szatan sparaliżował zdecydowaną większość Chrześcijan i sprawił, że stali się oni nieefektywni w walce przeciwko niemu, ponieważ udało mu się zainfekować ich duchem szemrania i narzekania na swoich braci, siostry, bliskich i sąsiadów, na okoliczności w których się znajdują, a także na samego Boga. Pokonujemy szatana, gdy przestrzegamy następujących napomnień: (1) „A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.” (Kol. 3:15), (2) „Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,” (1 Tym. 2:1)., (3) „Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,” (Ef. 5:20).

Kiedy nauczymy się być wdzięcznymi za naszych braci i siostry w Ciele Chrystusa, będziemy w stanie nauczyć się być wdzięcznymi za wszystkich ludzi niezależnie od okoliczności. Wiemy, że nasz Niebiański Ojciec suwerennie kontroluje wszystkich ludzi i wszystkie okoliczności. Jeżeli naprawdę w to wierzymy, z pewnością stale będziemy wysławiać Boga, a to udowodni, że nasze królestwo pochodzi z nieba, a nie z tego świata. Wtedy szatan straci moc nad nami. Tylko wtedy będziemy w stanie prowadzić skuteczną walkę przeciwko niemu. Wspaniałe słowa zostały zapisane w Księdze Objawienia 12:8, że nie ma miejsca w niebie dla szatana i jego demonów. Tak samo musi być w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych domach i w naszych kościołach. SZATAN I JEGO ZASTĘPY NIE MOGĄ ZNALEŹĆ DLA SIEBIE PRZESTRZENI W ŻADNYM Z TYCH MIEJSC.

Zac Poonen – CFC India