Aktualności

Radykalne podejście do pożądania seksualnego

Radykalne podejście do pożądania seksualnego

dnia 25 kwietnia 2018

Jezus powiedział Swoim uczniom w Kazaniu na Górze, że każdy, kto patrzy na kobietę i pożąda jej, popełnia z nią cudzołóstwo. Dalej mówi, że lepiej by było, aby taki człowiek wyłupił swe oko, niż trafił do piekła z obojgiem oczu. W ten sposób naucza, że kiedy człowiek pożąda kobiet, poprzez przypatrywanie się im, to wystarczy, aby taki człowiek w końcu pewnego dnia trafił wprost do piekła.

Ogień pożądliwości w sercu człowieka jest dziś tym samym ogniem piekielnym, który płonął w sercu każdego człowieka, od czasów Adama. Tylko ogień Ducha Świętego może go zniszczyć. Twoje serce, albo będzie płonąć żądzą grzechu, albo płonąć miłością do Jezusa. Musisz wybrać spośród tych dwóch: albo ogień trawiący teraz, albo ogień piekielny w przyszłości. Nie ma trzeciej opcji.

Naród żydowski, do którego przemawiał Pan, już wtedy posiadał bardzo wysoki poziom moralny poprzez przestrzeganie Prawa. Żyli według surowego kodeksu moralnego, gdzie seks pozamałżeński zawsze był karany śmiercią. W tamtych czasach nie było żadnych pornograficznych książek, czasopism ani programów telewizyjnych, które kusiłyby ludzi do popełniania niemoralnych czynów. Każda kobieta w tym społeczeństwie była przyzwoicie ubrana, a mężczyźni i kobiety prawie nigdy ze sobą nie rozmawiali. Jednak nawet w takim społeczeństwie, z wszystkimi jego ograniczeniami, Pan wiedział, że mężczyźni pożądają kobiet, więc musiał przestrzec przed tym Swoich uczniów. Jeżeli działo się to, w tak rygorystycznym społeczeństwie jakie było wtedy, o ileż bardziej ostrzega przed tym młodych ludzi w takim sprośnym społeczeństwie, w którym dzisiaj my żyjemy.

Dzisiejsze społeczeństwo dolewa paliwa do naszych umysłów za pomocą wszelkich możliwych środków, aby zaspokoić nasze seksualne pasje. Właśnie dlatego, w dzisiejszych czasach, wszyscy musimy być bardziej ostrożni. Jeśli poważnie myślisz o odrzuceniu pożądliwości, musisz również poważnie podejść do kwestii odcięcia dostaw tego paliwa. Musisz odciąć źródło tego paliwa, gwałtownie i radykalnie, bez litości. To właśnie oznacza wyłupać oko, bądź odciąć rękę. Jezus nakazał nam niszczyć to, co powoduje, że grzeszymy. Jezus był bardziej niż ktokolwiek inny świadomy niebezpieczeństwa grzechu i realności ognia piekielnego, dlatego tak bardzo nalegał na radykalną operację duchową, aby móc zostać zbawionym od grzechu.

Zastosowanie tego Bożego przykazania ma dziś swoje odzwierciedlenie w wielu rzeczach: “Jeśli twój telewizor powoduje, że grzeszysz w swoich myślach, pozbądź się go natychmiast”. Lepiej iść do Nieba, przegapiając program telewizyjny, niż iść do piekła razem z gwiazdami, które oglądałeś na telewizyjnym ekranie. Albo jeśli jest to jakieś czasopismo, bądź szczególny rodzaj muzyki, który pobudza cię i powoduje, że grzeszysz, zrób z nimi to samo co z telewizją. Z pewnością nie może być na ziemi nic tak cennego, czego nie mógłbyś się pozbyć, co rezultacie oznaczałoby to stracenie możliwości wejścia do Królestwa Bożego, a w zamian za to trafienie do piekła.

Nawet podczas czytania tego tekstu, Szatan szybko podrzuci ci myśl: “Z pewnością nie umrzesz (pójdziesz do piekła) za coś tak błahego.” I sprytnie powie ci, że pożądanie kogoś ze zdjęcia w gazecie, bądź kogoś, kogo widzisz w telewizji, nie jest tak naprawdę cudzołóstwem. Nie słuchaj Go – ponieważ Jezus ostrzegł nas, że szatan był kłamcą od samego początku.

Nie mów o tym grzechu tylko w taki sposób: “postaram się zrobić to lepiej w przyszłości” lub “postaram się z tego zrezygnować”. Biblia ostrzega nas, abyśmy powstrzymali się nawet od pozoru zła. Uwierz w to, że Bóg będzie ci pomagał w każdy możliwy sposób, abyś mógł w jednej chwili i na zawsze porzucić ten grzech. Podejmij tę bitwę już dziś i nie poddawaj się, dopóki nie odetniesz głowy tego Goliata, który sprzeciwił się tobie, który jesteś żołnierzem armii żywego Boga.

Pan ponownie oczyszcza swoją świątynię. Jego świątynia jest teraz twoim fizycznym ciałem. Pozwól Mu od razu w pełni wykonać tę pracę.

1 List do Koryntian 7:1 ostrzega nas, abyśmy unikali fizycznego kontaktu z kobietami. Kiedy Duch Święty mówi, że coś jest “niedobrego” (tak jak tutaj na przykład), to powinno wystarczyć każdemu Jego uczniowi, aby zacząć tego całkowicie unikać. Wykonawcy prawa żyją według litery, natomiast uczniowie, żyją według Ducha Bożego. Na przykład: Jezus wiedział, że cudzołóstwo jest również pożądaniem w swoim sercu jakiejś kobiety, wiedział o tym, ponieważ starał się zrozumieć znaczenie siódmego przykazania. W ten sam sposób, jeśli masz gorące serce dla Pana, zobaczysz, co leży u podstaw znaczenia wszystkich Bożych przykazań. Spójrz, co Paweł mówi do Tymoteusza: ” Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. ” (2 List do Tymoteusza 2:22). Musisz uciekać przed wszelkimi możliwościami pokusy.

Zac Poonen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(Jest to fragment z nowej książki Zac Poonena HEAR O MY SONS (kompilacja e-maili, które Zac wysłał do swoich synów 25 lat temu, podczas ich studiów) Książka ta jest dostępna w USA na stronie : https://ravensministry.com/order /; lub, od: cfc@cfcindia.com)