Aktualności

SKUTECZNA SŁUŻBA

SKUTECZNA SŁUŻBA

dnia 6 sierpnia 2018

Jeśli ktoś nie odwróci się skutecznie od swojej grzesznej przeszłości, to tym samym stanie się trwale niezdolnym do usługiwania Bogu w dziele przyszłości.

Służba, którą Święty Bóg pragnie powierzyć swojemu słudze, musi realizować się w światłości samego Chrystusa; a to wyklucza pozostawienie we własnej decyzyjności jakichkolwiek przestrzeni swojego jestestwa.

Biblia uczy nas, że wszystko, co nie jest poddane Bogu i Jego Słowu, zarażone jest buntem i skażone grzechem, a przez to stoi w opozycji do objawionej woli Bożej.

Człowiek ukształtowany przez taką właśnie duchowość, a dopuszczony jednak do służby w Kościele, uczyni z tej służby prywatny folwark i stanie się przekleństwem dla wierzących.

Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy bojaźni Pańskiej! Potrzebujemy uniżenia, a wręcz przylgnięcia do stóp naszego Pana całą swoją istotą. Tylko u Jego stóp, świadomi krwi Chrystusa na swoich dłoniach, możemy odzyskać zdolność rozumienia i wypełniania Jego woli.

Jeśli tego nie uczynimy nasz duch zacznie powoli umierać, nasze wspólnoty zaczną umierać – a dary Bożej łaski i Bożego miłosierdzia zwrócą się przeciwko nam, stając się naszym oskarżeniem i przekleństwem.

Andrzej Cyrikas