Aktualności

Trzy poziomy duchowego rozwoju

Trzy poziomy duchowego rozwoju

dnia 8 maja 2019

W Ewangelii Jana, w celu opisania trzech poziomów rozwoju duchowego możliwego dzięki Duchowi Świętemu, Jezus używa symbolu wody:

Poziom 1:

W Ewangelii Jana 3:5 mówi o byciu „zrodzonym z wody i Ducha”. Jest to „kielich zbawienia” (Ps. 116:13), z którym rozpoczynamy nasze Chrześcijańskie życie. W kielichu tym jesteśmy oczyszczeni i już jako Jego dzieci przyprowadzeni do Królestwa Bożego.

Poziom 2:

W Ewangelii Jana 4:14 Jezus idzie dalej i mówi o tym, że kielich ten staje się „studnią (źródłem) wody”. Jest to głębsze doświadczenie Ducha Świętego, w którym wszystkie nasze wewnętrzne potrzeby są przez Niego zaspokojone, aby niczego nam nie brakowało, oraz abyśmy mogli żyć w wiecznym zwycięstwie i radości. Człowiek, który ma studnię w swoim własnym ogródku, nie jest zależny od zaopatrzenia w nią przez wodociągi. Nikt z zewnątrz nie może uciąć źródła jego wody, ponieważ jego źródło znajduje się w obrębie jego domu. Tak samo jest z Chrześcijaninem, który odkrył tajemnicę wiecznej obfitości w Chrystusie. Nikt poza nim samym nie może odciąć go od jego źródła radości, pokoju i zwycięstwa (J 16:22).

Poziom 3:

W Ewangelii Jana 7:38 Jezus idzie jeszcze dalej i mówi, że studnia stanie się teraz rzeką, a z wnętrza wierzącego popłyną rzeki wody żywej. Jest to obraz pełni obfitości. Taki wierzący jest w stanie ugasić pragnienie wielu potrzebujących ludzi z jego otoczenia. Studnia zaspokaja tylko nasze własne potrzeby, rzeki wody żywej natomiast, czynią nas błogosławieństwem dla wielu ludzi, dokądkolwiek się udamy.

Błogosławieństwo, którym Bóg pobłogosławił Abrahama, brzmiało: „Będę ci błogosławił … i będą w tobie błogosławione WSZYSTKIE PLEMIONA ziemi.” (Rdz. 12:2-3). Jest to błogosławieństwo, które dzięki Duchowi Świętemu, może również stać się naszym (Gal. 3:14). Kiedy Bóg pobłogosławi nam i doprowadzi aż do tego poziomu, w którym z naszego wnętrza będą wypływały rzeki wody żywej, będziemy mogli być błogosławieństwem dla wielu rodzin zarówno z naszego kraju, jak i z całego świata.

Dobrą nowiną Ewangelii jest to, że możemy zostać zbawieni od grzechu i stać się błogosławieństwem dla innych. Z naszego wnętrza stale mogą płynąć rzeki wody żywej, które będą błogosławieństwem dla każdej rodziny, którą spotkamy na naszej drodze. Możemy być miłosierni dla innych, tak jak Bóg był miłosierny dla nas. Możemy uwalniać innych tak, jak Bóg uwolnił nas. Możemy błogosławić innych tak, jak Bóg pobłogosławił nam. Możemy dawać darmo innym, tak jak Bóg dał darmo nam. Możemy być wielkoduszni wobec innych, tak jak Bóg był wobec nas.

A.W. Tozer w swoim artykule pt.: „Pięć decyzji prowadzących do Pozyskania Duchowej Siły” mówi: „Jeżeli naprawdę poważnie podchodzisz do swojego duchowego rozwoju, zdobywania nowej radości, nowej mocy i nowego życia, powinieneś podjąć pewne decyzje w swoim sercu dotyczące swojego życia, a następnie dążyć do tego, aby je zachować.

„Jedna z takich decyzji powinna brzmieć: Nigdy nie przekazuj nikomu żadnej informacji na temat drugiej osoby, która mogłaby go skrzywdzić”.

„Miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 P 4:8). U Boga nie ma miejsca dla plotkarzy. Jeżeli wiesz o czymś, co mogłoby zniszczyć reputację jednego z dzieci Bożych, zapomnij o tym raz na zawsze. Pozwól, aby Bóg sam się tym zajął. „Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą (…)” (Mat.7:2). ”

Jeśli chcesz, aby Bóg był dla ciebie dobry, musisz być dobry dla Jego dzieci. Zasady siedzenia za stołem naszego Ojca wymagają, abyś nie opowiadał historii o innych, którzy siedzą z tobą przy tym samym stole, bez względu na denominację, do której należą, ich narodowość czy pochodzenie. ”(Z książki „PIĘKNO ŚWIĘTOŚCI”).

Będzie to dobrą rzeczą, jeżeli wszyscy dziś podejmiemy tę decyzję, aby nigdy nie przekazywać nikomu żadnych informacji na temat innych ludzi, które mogłyby ich skrzywdzić, bądź zaszkodzić ich reputacji, a następnie dotrzymać tej decyzji, nie tylko przez resztę tego roku, ale przez resztę naszego życia. Ci, którzy w minionych latach żyli według tej decyzji, odkryli, że kiedy odrzucili bezwartościowe słowa z ich codziennych rozmów, a mówili tylko to, co było budujące i korzystne, Bóg wypełnił Swoją obietnicę i uczynił ich swoimi rzecznikami – Jego ustami Jr. 15:19).

Zac Poonen – CFC India