Aktualności

Wolność od lęku

Wolność od lęku

dnia 2 stycznia 2019

Szatan jest autorem lęku. Jezusowi tak samo nie podobało się, kiedy ludzie żyli w lęku, jak i wtedy kiedy trwali w grzechu. Wiele razy powtarzał ludziom: “Nie bójcie się” (nie lękajcie się), tak samo powtarzał: “Nie grzeszcie”. Jezus nie chciał, aby ludzie żyli, ani w strachu, ani w grzechu.
My, ponieważ ufamy Panu, nie musimy się bać. Jeśli przypadkowo potkniemy się i czegoś się przestraszymy lub zaniepokoimy, powinniśmy natychmiast porzucić ten strach, wyznać nasz lęk przed Bogiem i zaufać, że On się nami zaopiekuje.

Szatan atakuje Boże dzieło na wiele sposobów. Jednak Bóg odpowiada na modlitwy Swoich dzieci. Jezus powiedział kiedyś, że niektóre demony mogą zostać wypędzone jedynie poprzez post i modlitwę. Oznacza to, że jeżeli nie będziemy pościć i modlić się, niektóre demony pozostaną tam, gdzie zostały zakorzenione i będą utrudnieniem w dziele Bożym. Bóg uczynił swoją służbę na ziemi zależną od nas – Ciała Chrystusa. To wielki przywilej, ale także wielka odpowiedzialność. Pan obiecał nam, że moce ciemności nie przemogą Jego Kościoła.

Na świecie działa wiele antychrześcijańskich mocy. Ale Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Ci, którzy Go czczą, będą przez Niego uczczeni. Dlatego nie możemy pozwolić, aby kiedykolwiek poruszył nas strach. Podobnie jak Dawid, który nie chciał użyć zbroi Saula, tak samo my nie będziemy polegać na ludziach, ani na cielesnym ramieniu, aby nam pomogły w czasie lęku. Dawid walczył z Goliatem bronią duchową – Bożym Imieniem. Nasza broń także jest duchowa (2 Koryntian 10:4). Posługując się nią, na pewno wygramy – zawsze.

Jezus powiedział nam, że posyła nas na grzeszny świat, “jak owce między wilki”. Ale w tym samym wersecie powiedział nam też, abyśmy byli “roztropni jak węże” (Mt 10:16).

Pan ma wszelką moc na niebie i na ziemi, i obiecał, że będzie z nami przez cały czas, aby poprzez nas sprawować Swą władzę, aby iść i nauczać wszystkie narody (Mt. 28:19,20). Wystarczy, jeśli On jest z nami. Z Nim po naszej stronie możemy stawić czoło nawet całemu światu.

Jezus powiedział: ” Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” (J 14:27).

Słowo Boże nakazuje nam mówić: ” Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie! Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu.”(Iz. 8:12-14).

Bóg mówi: “Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.”, możemy więc śmiało powiedzieć Tak więc z ufnością możemy mówić: „Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?” Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” (Hbr. 13:5-8).

Musimy pamiętać o dwóch rzeczach związanych z “lękiem”:

  1. Nigdy nie powinniśmy podejmować decyzji w oparciu o lęk, ale zawsze w oparciu o wiarę w Boga.
  2. Strach jest bronią Szatana. Zatem wszyscy, którzy starają się zastraszyć lub grozić innym w jakikolwiek sposób, są w rzeczywistości w społeczności z szatanem (nawet jeśli nie wiedzą o tym). Dlatego nigdy nie powinniśmy używać tej broni w stosunku do nikogo (Ef. 6:10; 2 Tym. 1:7).

Bóg posługuje się również złem, które uczynili nam inni po to, aby obdarować nas nowym objawieniem Jego Słowa i nowym doświadczeniem Jego łaski, których w inny sposób byśmy nie doświadczyli.

Boże Słowo mówi: ” Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.” (Ef. 6:12). Pan na podstawie tego wersetu nauczył mnie, że jeśli chcę skutecznie walczyć przeciwko siłom szatańskim, nie wolno mi walczyć z ludźmi.

W Starym Przymierzu, Izraelici walczyli z ludźmi. W Nowym Przymierzu natomiast, nie walczymy już z ludźmi, ale z szatanem i jego demonami. Jezus pokazał nam to na Swoim przykładzie. Wielu wierzących nie jest w stanie pokonać szatana, ponieważ walczą ze swoimi żonami, mężami, sąsiadami i innymi wierzącymi, itd.

Postanów sobie, że w przyszłości nie będziesz już nigdy walczył z żadnym człowiekiem, a staniesz się wtedy skuteczny w walce z szatanem. Jeżeli będziemy postępować zgodnie z Bożymi zasadami, pokonamy szatana i jego zamysły, a sami będziemy żyć w stałym zwycięstwie.

Zac Poonen – CFC India