Dzień: 2 stycznia 2019

Wolność od lęku

Wolność od lęku

dnia 2 stycznia 2019

Szatan jest autorem lęku. Jezusowi tak samo nie podobało się, kiedy ludzie żyli w lęku, jak i wtedy kiedy trwali w grzechu. Wiele razy powtarzał ludziom: “Nie bójcie się” (nie lękajcie się), tak samo powtarzał: “Nie grzeszcie”. Jezus nie chciał, aby ludzie żyli, ani w strachu, ani w grzechu.
My, ponieważ ufamy Panu, nie musimy się bać. Jeśli przypadkowo potkniemy się i czegoś się przestraszymy lub zaniepokoimy, powinniśmy natychmiast porzucić ten strach, wyznać nasz lęk przed Bogiem i zaufać, że On się nami zaopiekuje.

Szatan atakuje Boże dzieło na wiele sposobów. Jednak Bóg odpowiada na modlitwy Swoich dzieci. Jezus powiedział kiedyś, że niektóre demony mogą zostać wypędzone jedynie poprzez post i modlitwę. Oznacza to, że jeżeli nie będziemy pościć i modlić się, niektóre demony pozostaną tam, gdzie zostały zakorzenione i będą utrudnieniem w dziele Bożym. Bóg uczynił swoją służbę na ziemi zależną od nas – Ciała Chrystusa. To wielki przywilej, ale także wielka odpowiedzialność. Pan obiecał nam, że moce ciemności nie przemogą Jego Kościoła.