Dzień: 22 stycznia 2020

Trzy kroki ku duchowej dojrzałości

Trzy kroki ku duchowej dojrzałości

dnia 22 stycznia 2020

1) Wiara w to, że Bóg ma doskonały plan dla każdego z nas:

“Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” (Ef. 2:10). Dawno temu, kiedy Bóg nas wybrał w Chrystusie, zaplanował także, jak powinno wyglądać nasze ziemskie życie. Obowiązkiem naszym teraz jest, dzień po dniu, poznawać ten plan, i postępować zgodnie z nim. Nigdy nie będziemy w stanie stworzyć planu lepszego, niż sam Bóg może to dla nas uczynić. Nie wolno nam naśladować tego, co robią inni, ponieważ Boży plan dla każdego z Jego dzieci jest inny. Bożym planem dla Józefa, na przykład, było pozostać w pałacu w Egipcie i żyć w komforcie przez ostatnie 80 lat jego życia. Z drugiej strony, Bożym planem dla Mojżesza było opuszczenie pałacu w Egipcie i życie w wielkim dyskomforcie na pustyni przez ostatnie 80 lat jego życia. Gdyby Mojżesz, przez umiłowanie wygody i bezproblemowego życia, poszedł drogą Józefa, rozminąłby się z wolą Bożą dla swojego życia. Dokładnie w ten sam sposób, dziś także Bóg może pragnąć, aby jeden z braci wiódł pełne uciech życie w USA, a inny natomiast, aby spędził całe swoje życie w upale i kurzu w północnych Indiach. Każdy z nas, zamiast porównywać swój los z losem drugiego brata i być o niego zazdrosnym i krytykować go, musi raczej stale upewniać się w tym czy wypełnia Boży plan dla własnego życia. Wiem, że Bóg powołał mnie, abym Mu służył w Indiach. Sam natomiast nigdy nie żądałem, by ktoś inny powielał moje powołanie. Nigdy nie będziemy w stanie odnaleźć Bożej woli, jeśli zamiast niej, będziemy szukać czci u innych lub jeśli będziemy miłować pieniądze, komfort, bądź pochwały od ludzi.