Aktualności

Posługuj się językiem wiary

Posługuj się językiem wiary

dnia 8 stycznia 2020

W 13 rozdziale Księgi Liczb czytamy o tym jak Izraelici przybyli do Kadesz-Barnea do granicy Kanaanu – ziemi, którą obiecał im Bóg. Minęły dwa lata, odkąd, na Boże wezwanie opuścili Egipt (V Mojż. 2:14), i ruszyli w celu zajęcia tej ziemi.

Jednak przed wkroczeniem do Kanaanu, Izraelici wysłali dwunastu wysłanników, by zbadali tę ziemię. Cała dwunastka wróciła, mówiąc, że ziemia ta rzeczywiście jest wspaniała. Dziesięciu z nich dopowiedziało jednak: “Ale są tam wielcy olbrzymi, których nie będziemy w stanie pobić”. (V Mojż. 13:27, 28, 29).

Pozostałych dwóch – Kaleb i Jozue, natomiast odpowiedziało: Ziemia, do której się udaliśmy, by ją zbadać, jest nadzwyczaj dobrą ziemią. Jeśli Pan będzie z nas zadowolony, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam ją – ziemię opływającą w mleko i miód. Pan pomoże nam także pokonać tych olbrzymów. (V Mojż. 14:6-9) Jednak 600.000 Izraelitów i tak posłuchało większości.

Jaką naukę możemy z tego wyciągnąć? Po pierwsze, że podążanie za większością jest niebezpieczne, ponieważ większość trwa w błędzie. “Droga ku życiu jest wąska i bardzo niewielu ją znajduje” – powiedział Jezus. Większość nadal podąża szeroką drogą ku zniszczeniu. Zatem jeśli pójdziesz za większością, na pewno znajdziesz się razem z nimi na szerokiej drodze ku zniszczeniu. Nigdy nie myśl, że jeśli jakiś kościół jest duży, to oznacza to, że jest kościołem pełnym Ducha. Kościół Jezusa stanowiło jedynie 11 członków. Kiedy dziesięciu przywódców będzie twierdziło jedno, a dwóch coś zupełnie przeciwnego, po czyjej stronie staniesz? Bóg był po stronie tej dwójki – Jozuego i Kaleba.

Niewiara i Szatan stali po stronie pozostałych dziesięciu. Izraelici również w swej głupocie poszli za większością, dlatego właśnie przez kolejne 38 lat musieli wędrować po pustyni. Nie mieli rozeznania, po czyjej stronie był Bóg! Bóg, i jedna osoba zawsze stanowią większość – ja również zawsze chcę stać po tej stronie. W 32 rozdziale Księgi Wyjścia widzimy, że Bóg stał po stronie nawet tylko jednego człowieka, Mojżesza, podczas gdy cała reszta Izraelitów czciła złotego cielca. Ze wszystkich dwunastu plemion, tylko plemię Lewiego było w stanie to wtedy rozeznać. Teraz natomiast, kiedy Bóg był z Jozuem i Kalebem, nawet plemieniu Lewiego nie udało się tego rozpoznać!

Wszystko to, niesie dla nas dzisiaj lekcję. Dzisiejsze Chrześcijaństwo jest pełne kompromisów i światowości. Tu i ówdzie, Bóg powołuje kilku, którzy bezkompromisowo stają w obronie prawdy Słowa Bożego. Jeżeli posiadacie rozeznanie, to rozpoznacie, że Bóg jest z tymi nielicznymi i staniecie z nimi przeciwko większości. Wejdziecie z nimi do ziemi obiecanej.

Jak rozpoznać człowieka, po którego stronie stoi Bóg? Człowiek taki posługuje się językiem wiary. Jozue i Kaleb posługiwali się językiem wiary: “Uda nam się zwyciężyć.” Uda nam się pokonać gigantów: gniewu, żądzy seksualnej, zazdrości, szemrania itp., My także możemy pokonać szatana. Bóg zmiażdży go pod naszymi stopami. Tak brzmi język, którym posługuje się człowiek, po którego stronie stoi Bóg.

Zac Poonen – CFC India