Aktualności

Trzy rzeczy, które Jezus uczynił dla nas na krzyżu

Trzy rzeczy, które Jezus uczynił dla nas na krzyżu

dnia 15 stycznia 2020

1. Jezus stał się grzechem, aby nas uczynić sprawiedliwymi: “On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.” (2 Kor. 5:21). Chrystus stał się dla nas grzechem, abyśmy my mogli stać się Bożą sprawiedliwością W NIM. Jest to usprawiedliwienie i darmowy prezent od Boga dla tych, którzy są wystarczająco pokorni, aby uznać, że nigdy sami z siebie nie będą w stanie osiągnąć wystarczającego poziomu sprawiedliwości, aby móc spełnić święte Boże normy. To tylko dzięki łasce jesteśmy usprawiedliwieni i jak mówi Biblia: ” A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. ” (Rzym. 11:6). Jezus nie tylko poniósł karę za nasze grzechy, ale także sam STAŁ SIĘ GRZECHEM. Boża sprawiedliwość jest tak samo wysoko ponad sprawiedliwością najświętszego człowieka na ziemi, jak niebo jest wysoko ponad Ziemią (Iz.55:8,9). Nawet bezgrzeszni aniołowie nie mogą patrzeć na oblicze Boga, ale muszą zakrywać przed Nim swoją twarz (Iz. 6:2,3). Jedynie Chrystus może patrzeć prosto w twarz Ojca. I dlatego Bóg umieszcza nas w Chrystusie, abyśmy mogli przyjść przed Jego oblicze, bez bojaźni, ze względu na to, że jesteśmy w Chrystusie. Bóg usprawiedliwia nas poprzez umieszczenie nas w Chrystusie i przyjęcie nas jako tak samo sprawiedliwych jakim był sam Chrystus. Możemy zatem teraz cieszyć się z naszej doskonałej akceptacji przed Bogiem, ponieważ staliśmy się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie.

2. Jezus stał się biedny, aby nas uczynić bogatymi: ” Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.” (2 Kor. 8:9). Jezus stał się biedny na krzyżu, abyśmy my mogli stać się bogaci; innymi słowy, aby w naszym życiu nam niczego nie brakowało. Bóg nie obiecał, że da nam wszystko, czego chcemy, ale wszystko, czego potrzebujemy (Flp. 4:19). Mądrzy rodzice nie dają swoim dzieciom wszystkiego, czego chcą lub o co proszą, ale tylko wszystko to, czego potrzebują. Tak samo jest z Bogiem. Stare Przymierze obiecywało ziemskie bogactwo tym, którzy przestrzegali Prawa. W Nowym Przymierzu natomiast Bóg obiecuje, że jeśli najpierw będziemy szukać Jego królestwa i Jego sprawiedliwości, On obdaruje nas czymś jeszcze lepszym: wszystkim tym, czego potrzebujemy do życia na tej Ziemi (Mat. 6:33;  2 P 1:4). Jezus stał się biedny, abyśmy my mogli stać się bogaci. Tak więc nigdy nie musimy cierpieć niedostatku w naszym życiu. Nie musimy bać się o przyszłość, ani swoją, ani naszych dzieci. Jezus już na krzyżu zapewnił zaopatrzenie każdej ziemskiej potrzeby naszej, jak również członków naszej rodziny. Bądź więc wolny od wszystkich swoich lęków, drogi bracie i siostro. Jezus już stał się za ciebie ubogim na krzyżu. Nie musisz już dłużej żyć z ciągłym brakiem środków finansowych. Od teraz już zawsze możesz mieć wszystko, co ci jest potrzebne do życia. Proś o udział w swoim pierworodnym prawie zawartym w Ewangelii.

3. Jezus stał się przekleństwem, aby nas uczynić błogosławieństwem: ” Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.” (Gal.3:13,14). Dobrą Nowiną Ewangelii jest to, że ponieważ Jezus stał się już dla nas przekleństwem, żadne z przekleństw Zakonu nie musi nas już więcej dotknąć. Już samo to byłoby dobrą nowiną. Ale jest coś jeszcze więcej. W zamian za to możemy otrzymać błogosławieństwo, którym Bóg pobłogosławił Abrahama. Błogosławieństwo, którym Bóg pobłogosławił Abrahama jest opisane w Księdze Rodzaju 12:2,3: ” A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. “. Jest to błogosławieństwo, które Chrystus poprzez stanie się przekleństwem nabył dla nas na krzyżu. On chce nas błogosławić i uczynić nas błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, których spotkamy podczas całego naszego ziemskiego życia. To błogosławieństwo (jak mówi ten werset) przychodzi do nas poprzez przyjęcie Ducha Świętego. Jezus opisał Ducha Świętego jako źródło wody w nas wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, BĘDĄCĄ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA NAS SAMYCH (J 4:14), jak również rzeki wody żywej wypływającej z jego wnętrza, BĘDĄCE BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA INNYCH (J 7:37-39). Boża obietnica dla tego nawet najgorszego grzesznika brzmi: ” I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce! ” (Zach. 8:13). Taka jest wola Boża, byśmy byli BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM dla każdego człowieka, którego spotkamy tu na Ziemi.

Zac Poonen – CFC India