Dzień: 2019-03-02

Znaczenie chrztu w Duchu Świętym

Znaczenie chrztu w Duchu Świętym

dnia 2 marca 2019

W Drugim rozdziale II Księgi Królewskiej widzimy wytrwałość Elizeusza gdy Eliasz poddawał go próbom. Kiedy Eliasz miał być zabrany do nieba, Elizeusz udał się razem z nim do Gilgal. Eliasz powiedział Elizeuszowi aby pozostał w Gilgal, a On miał pójść do Betel. Elizeusz powiedział : ’’ Nie, ja pójdę z Tobą”. W Betel, Eliasz ponownie przykazał Elizeuszowi aby pozostał tam gdzie jest, a On uda się do Jerycho. Elizeusz ponownie odpowiedział : ’’Nie odstąpię od Ciebie i pójdę z Tobą”. W Jerychu ta sama sytuacja się powtórzyła. Eliasz następnie udał się do Jordanu. Kiedy dotarli do rzeki Jordan, Eliasz uderzył w wodę i rozdzieliły się w obydwie strony. Wtedy Eliasz zapytał się Elizeusza : ’’Dlaczego idziesz za mną”, „ Czego chcesz ode mnie?”

A Ty, czego tak naprawdę chcesz? Czy szukasz lepszego zarobku albo lepszego samochodu lub domu? Elizeuesz jednakże powiedział: „Pragnę podwójną porcję twojego ducha”. On nie chciał niczego innego w świecie. On chciał namaszczenia ducha, które spoczywało na Eliaszu. Dlatego właśnie podążał za nim.