Dzień: 2019-03-30

Ostrzeżenie z ostatniej strony Biblii

Ostrzeżenie z ostatniej strony Biblii

dnia 30 marca 2019

W Księdze Objawienia 22:18,19 jest napisane: „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze”.

Plagi, które są opisane w tej Księdze Objawienia są wyrazem gniewu Boga.

Bóg nikomu nie pozwoli bagatelizować Bożego Słowa. Poważne ostrzeżenie jest skierowane do tych, którzy dodają lub ujmują coś z tej księgi- ta zasada odnosi się do całego Pisma skoro znajdujemy ją na ostatniej stronie Biblii.