Dzień: 5 czerwca 2019

Naucz się być hojnym wobec Boga

Naucz się być hojnym wobec Boga

dnia 5 czerwca 2019

W 2 Liście do Koryntian 9:6 apostoł Paweł porusza temat dawania. Mówi, że jeśli będziemy skąpi w dawaniu, będziemy również proporcjonalnie mniej zbierać. Jeśli posiejesz niewiele nasion, otrzymasz z nich małe zbiory, natomiast, jeżeli posiejesz wiele nasion, otrzymasz duże zbiory. Wielu kochających pieniądze kaznodziejów (zwłaszcza ewangelistów telewizyjnych) posługuje się tym wersetem, w celu nakłonienia wierzących do ofiarowania im pieniędzy. Tacy kaznodzieje są zwykłymi chuliganami, którzy czyhają na prostych wierzących, aby ich oszukać.