Dzień: 19 czerwca 2019

Uwielbianie dziękczynne

Uwielbianie dziękczynne

dnia 19 czerwca 2019

Hojny Dawco wszelkiego dobra, przychodzę pod krzyż mego wspaniałego Zbawiciela, skąd nieustannie wypływają ożywcze strumienie, gdzie każda rana zostaje zalana uzdrawiającym olejkiem, gdzie dostępuję ponownego obmycia krwią, która wszystko oczyszcza, radując się, że nie widzisz we mnie nawet śladu grzechu.

Jeszcze tylko chwila, a pójdę do Twojego domu i już mnie tutaj nie będzie. Pomóż mi, proszę, zachowywać trzeźwość umysłu i pilnować moich kroków, w świadomości, że ten dzień może być moim ostatnim! Oby każda darowana mi chwila była radosną służbą Tobie, a moja śmierć chwałą dla Ciebie!

Dziękuję Ci za codzienne doczesne błogosławieństwa – orzeźwiające powietrze, blask słońca, pokarm, który odnawia moją siłę, odzienie dla mego ciała, mieszkanie, które jest schronieniem, sen przynoszący odpoczynek, gwieździste sklepienie nocy, letni powiew, piękno kolorowych kwiatów, śpiew ptaków i kojący szum rzek, radość z rodziny, krewnych i przyjaciół! Rzeczy ożywione i nieożywione służą mej wygodzie i rozkoszy. W Twej hojności napełniasz mój kielich tak obficie, że aż się przelewa.

Zachowaj mnie Dobry Boże od ślepoty i niewdzięczności za te codzienne dowody Twojej wielkiej łaski! Z Twojej ręki nieustannie otrzymuję liczne błogosławieństwa, a Twoja moc chroni mnie przed niebezpieczeństwem. Oddaję Ci hołd dziękczynienia za wszelkie duchowe dary łaski, cudowną żarliwość wiary, pocieszającą obecność Twojego Ducha, Twoją potężną moc, która włada nad wszystkim i chroni przed diabelskimi atakami!

Bądź błogosławiony mój suwerenny Panie!

Sekret zwycięstwa nad grzechem

Sekret zwycięstwa nad grzechem

dnia 19 czerwca 2019

W Księdze Powtórzonego Prawa 6:4-5 czytamy: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.”

My nie czcimy trzech bogów. Bóg jest jeden w trzech Osobach. Następnie, w Księdze Powtórzonego Prawa 6: 5 pierwsze przykazanie zostało opisane w inny sposób. Oto, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 22:37: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.”. To jest pierwsze przykazanie.

Oznacza to, że nie zachowamy żadnego miejsca w naszych sercach dla rodziny, majętności, pracy, ani pieniędzy, ponieważ CAŁE nasze serce będzie oddane Bogu. Jest to instrukcja nr 1 w podręczniku „Instrukcja producenta”. Nie używaj ludzkiej maszyny, zanim nie dostosujesz się do tego przykazania.