Dzień: 15 lipca 2019

Tęsknota za Bogiem

dnia 15 lipca 2019

Mój kochany Panie, Ty wiesz jak bardzo pragnę lepszego poznania Ciebie samego – nieustannego wzrostu w świętości i postępowania w zgodzie z Twoją wolą! Ty włożyłeś w moje serce te pragnienia i tylko Ty możesz je zrealizować. Moja dusza pragnie bliskości z Tobą, skąd płynie moc uśmiercająca żądze mego ciała i poniżająca pychę mego serca.

Jakże cenna jest duchowa wrażliwość i wyraźne zrozumienie tajemnicy pobożności, prawdziwej świętości! Jak wielkim błogosławieństwem jest podobieństwo do Ciebie w tej mierze, w jakiej stworzenie może być podobne do swego Stwórcy!

Panie, przemieniaj mnie na Twój obraz, napełniaj mą duszę Twoją świętością, uzdalniaj mnie do życia dla Ciebie! Pomóż mi odczuwać niedosyt w moim duchowym życiu, a kiedy tylko poczuję się usatysfakcjonowany słodką społecznością z Tobą, daj rozumieć, jak wiele mi jeszcze brakuje, zarówno w poznaniu, jak i w postępowaniu!

Cudowny Boże, pomóż mi być coraz bliżej Ciebie i kochać Cię coraz mocniej, żarliwie pragnąć Ciebie, wytrwale modlić się do Ciebie, odnosić zwycięstwo nad ciałem grzechu!

Moje serce zamiera a moja dusza boleje na myśl, że mógłbym stracić Cię z oczu, mój Kochany Ojcze.

Proszę, otul me życie Twą miłością i pomóż mi nieustannie pragnąć Ciebie, w pokorze poddawać się Twojej woli, koncentrować się na Tobie i zawsze być gotowym do działania i cierpienia dla Twojej chwały!