Dzień: 8 września 2020

Porażka Szatana

Porażka Szatana

dnia 8 września 2020

Największa bitwa jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi nie jest zapisana w żadnej książce do historii. To na Górze Kalwarii, Jezus, poprzez swoją śmierć pokonał Szatana – księcia tego świata. Jeden werset, którego nigdy nie powinniśmy zapomnieć to Hebrajczyków 2:14-15. Jestem pewien, że Szatan nie chciałby, żebyśmy poznali ten werset. Nikt nie lubi słyszeć o własnej porażce lub niepowodzeniach, a Szatan nie jest wyjątkiem. Tutaj jest werset „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.”.