Dzień: 29 października 2020

Pierwsze owoce/pierwociny Pana

Pierwsze owoce/pierwociny Pana

dnia 29 października 2020

Napisano w Ap. 14:4 – „To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka”

“Podążali za Barankiem dokądkolwiek szedł. Inaczej mówiąc, codziennie dźwigali swój krzyż – dlatego, że w ten właśnie sposób Baranek chodził po ziemi.”

To nie odnosi się do fizycznego dziewictwa, ani fizycznego wszeteczeństwa. kobiety, o których tu się mówi są tymi, które później były wspomniane w Ap.17:5 “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.