Aktualności

OTO KOŚCIÓŁ

dnia 28 maja 2018

„I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny” (Mat. 19,29)

Nie ma prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, bez prawdziwej i widocznej zmiany ludzkiego życia. Bez tej radykalnej zmiany życia poszczególnych osób, nie może istnieć święty i radykalnie odmienny w swym życiu, od życia tego świata, Kościół Jezusa Chrystusa!

Ten cud wspólnego niebiańskiego życia pośród ciemności tego świata, jest światłem i solą, które świadczą o Bożej, niczym nieograniczonej miłości.

Kiedy patrzymy na Chrystusowy kościół, widzimy w wierzących jedno serce i jednego ducha. Ten kościół nie ma potrzeby wołania do Boga o jedność – on żyje w Chrystusowej miłości i jedności.

Wzajemna miłość uczniów Chrystusowych niczego nie nazywa swoim; wszystko co posiadają ci święci jest wspólnym narzędziem świadczącym dobro świętym, a także tym, którzy nie dostąpili jeszcze zbawienia. Wśród tych wierzących nikt nie cierpi niedostatku, nikt nie celebruje samotności i nikt nie żyje tylko dla siebie.

Kościół przyobleczony w Chrystusa i jego miłość, darzy siebie nawzajem świadomym współczuciem, dobrocią, pokorą, łagodnością i cierpliwością.

To święte ciało, którego Głową jest Zbawiciel, żyje napełnione pokojem Chrystusa, jakże odmiennym od pokoju, który daje ten świat.

Taki Kościół, wszystko co w życiu bez Chrystusa było dla niego zyskiem, ze względu na Chrystusa uznał za szkodę. Jego pragnieniem jest poznawanie swojego Jezusa i doświadczanie jego obecności tak, aby znaleźć się w Nim i w Nim stać w pokorze przed tronem Ojca.

Ten święty lud nosi na sobie zapach Chrystusa, dla jednych ku życiu, a dla innych ku śmierci przeznaczony.

Bez zasłony grzechu na duchowych oczach, święci ci radują się wolnością, a spoglądając wiarą w chwałę swojego Boga, przemieniani są na obraz swego Zbawiciela.

Pełni ufności i gotowi na wszelkie wyzwanie, i na wszelką ofiarę, aż po ofiarę krzyża wierzą, że nic nie jest w stanie oddzielić ich od miłości Chrystusowej.

Oto Kościół, oto święty, Boży i niezwyciężony lud woła dzisiaj z miłością i tęsknotą: Przyjdź! Marana tha – przyjdź Panie Jezu!

Andrzej Cyrikas